Trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý như thế nào? (P1)

Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014. Các trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý theo quy định tại Điều 60, Luật đất đai năm 2013, Điều 31 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

1. Xử lý đối với chủ thể sử dụng đất thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 được giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014

Căn cứ tại Khoản 1,2,3,4 Điều 31, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 được giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 thì được xử lý theo các trường hợp như sau:

a. Trường hợp 1

Đây là trường hợp tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 được Nhà nước giao đất có thu tiền và đã nộp tiền sử dụng đất trước ngày 01/07/2014.

Trong trường hợp này, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại, không phải chuyển sang thuê đất.

Khi hết thời hạn sử dụng đất nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thì phải chuyển sang thuê đất và phải nộp tiền thuê đất.

Xem thêm:

Quy định về thời hạn nộp tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước?

Đơn giá thuê đất được xác định như thế nào?

Đất sử dụng có thời hạn được quy định như thế nào?

b. Trường hợp 2

Đây là trường hợp tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đã được Nhà nước giao đất và đã nộp tiền sử dụng đất trước ngày 01/07/2014, nay có nhu cầu chuyển sang thuê đất. Khi đó, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền thuê đất cho thời hạn sử dụng đất còn lại.

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 17, Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính, trường hợp khi chuyển sang thuê đất mà thời gian thuê đất dài hơn thời hạn sử dụng đất còn lại trước khi chuyển sang thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất cho khoảng thời gian kéo dài.

c. Trường hợp 3

Đây là trường hợp tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/07/2014.

Kể từ ngày 01/07/2014, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải chuyển sang thuê đất.

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 17, Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính, các chủ thể sử dụng đất trong trường hợp này phải nộp tiền thuê đất.

Xem thêm: 

Quy định về thời hạn nộp tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước?

Đơn giá thuê đất được xác định như thế nào?

d. Trường hợp 4

Đây là trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê trước ngày 01/07/2014.

Sau khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, nếu người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất thì thực hiện theo chính sách giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Xử lý đối với trường hợp tổ chức kinh tế đã nhận chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư trước ngày 01/07/2014.

Căn cứ tại Khoản 5, Điều 31, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ đây là trường hợp tổ chức kinh tế đã nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất không thu tiền để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp trước ngày 01/07/2014.

Sau khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, tổ chức kinh tế đó được tiếp tục sử dụng trong thời hạn còn lại của dự án và không phải nộp tiền thuê đất trong thời gian còn lại của dự án. 

Khi hết thời hạn của dự án, nếu tổ chức kinh tế tiếp tục có nhu cầu sử dụng đất thì phải chuyển sang thuê đất và phải nộp tiền thuê đất.

3. Xử lý đối với trường hợp được thuê đất, đã có thông báo nộp tiền thuê đất trước ngày 01/07/2014 nhưng đến ngày 01/07/2014 vẫn chưa nộp tiền 

Căn cứ tại Khoản 6, Điều 31, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, đây là trường hợp được thuê đất và cơ quan thuế đã ban hành thông báo nộp tiền thuê đất trước ngày 01/07/2014 nhưng đến thời điểm ngày 01/07/2014 mà người thuê đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Khi đó, xử lý như sau: 

Xem thêm: Việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai được quy định như thế nào?

+ Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì người sử dụng đất được tiếp tục nộp tiền thuê đất theo số đã được cơ quan thuế thông báo và phải nộp tiền chậm nộp theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì người sử dụng đất được tiếp tục nộp tiền thuê đất theo số đã được cơ quan thuế thông báo đến hết năm 2014 và phải nộp tiền chậm nộp.

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc cho thuê đất?

Hỏi đáp luật Đất đai 25/06/2021

Bài viết trình bày về những chủ thể được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56, Luật đất đai năm 2013

Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 25/06/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh được quy định trong pháp luật hiện hành về đất đai

Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai

Giao đất không thu tiền bao gồm những trường hợp nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 25/06/2021

Bài viết trình bày về những trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất quy định Điều 54, Luật đất đai năm 2013