Trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý như thế nào? (P3)

Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014. Tiếp nối phần trước, trong phần này, Luật Hoàng Anh tiếp tục trình bày về các trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý theo quy định tại Điều 60, Luật đất đai năm 2013, Điều 31 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

1. Xử lý đối với trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ với người bị thu hồi đất được khấu trừ vào tiền thuê đất nhưng đến ngày 01/07/2014 chưa được khấu trừ hoặc chưa khấu trừ hết 

Căn cứ tại Khoản 8, Điều 3, Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ, đây là trường hợp người được nhà nước cho thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm tự thỏa thuận mức bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản với người bị thu hồi đất mà số tiền tự thỏa thuận bồi thường đất, hỗ trợ về đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, được trừ vào tiền thuê đất phải nộp nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2014 chưa được khấu trừ hoặc đang thực hiện theo phương thức trừ dần vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của Luật đất đai năm 2003 (trước ngày 01 tháng 3 năm 2011) chưa khấu trừ hết.

Khi đó, sau ngày 01/07/2014, số tiền bồi thường ấy được tiếp tục khấu trừ số tiền đã được cơ quan có thẩm quyền xác định vào tiền thuê đất phải nộp. Số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất này được quy đổi ra thời gian đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng năm theo chính sách và giá đất tại thời điểm ngày 01/01/2015.

2. Xử lý đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất nhưng thời điểm bàn giao đất thực tế sau ngày 01/07/2014 hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 01/07/2014

Căn cứ tại Khoản 8, Điều 3, Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ, việc xử lý trong trường hợp này được quy định như sau: 

2.1. Xử lý khi Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm theo quy định của Luật đất đai năm 2003 nhưng thời điểm bàn giao đất sau ngày 01/07/2014 

Trong trường hợp này, đơn giá thuê đất được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm được bàn giao đất thực tế.

Xem thêm: Đơn giá thuê đất được xác định như thế nào?

2.2. Xử lý khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần theo quy định của Luật đất đai năm 2003 nhưng đến trước ngày 01/7/2014 chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính

a. Nếu tiền thuê đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo, tổ chức kinh tế có trách nhiệm tiếp tục nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước theo mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo và phải nộp tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật phù hợp với từng thời kỳ.

b. Nếu tiền thuê đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm xác định và thông báo tiền thuê đất thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương chỉ đạo xác định lại đảm bảo đúng quy định của pháp luật, số tiền xác định phải nộp thêm (nếu có) được thông báo để tổ chức kinh tế nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước và không phải nộp tiền chậm nộp đối với khoản thu bổ sung này trong thời gian trước khi được xác định lại. 

Đối với số tiền thuê đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo trước khi xác định lại, tổ chức kinh tế được tiếp tục nộp theo số đã thông báo; trường hợp nộp chưa đủ thì nay phải nộp số còn thiếu và phải nộp tiền chậm nộp.

c. Trường hợp chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra thông báo nộp tiền thuê đất và tổ chức kinh tế chưa nộp hoặc mới tạm nộp một phần tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước thì xử lý như sau:

Tiền thuê đất đã tạm nộp (nếu có) được quy đổi ra diện tích đất đã nộp tiền thuê đất (đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính) tại thời điểm bàn giao đất thực tế. Phần diện tích đất còn lại phải nộp tiền thuê đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế (trường hợp được giao đất thực tế trước ngày 01/01/2005 thì giá đất tính thu tiền thuê đất được xác định tại thời điểm ngày 01/01/2005) và xử lý việc chậm nộp tiền thuê đất đối với trường hợp này như sau:

+ Trường hợp việc chậm nộp tiền thuê đất có nguyên nhân chủ quan từ tổ chức kinh tế thì tổ chức kinh tế phải nộp số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế phù hợp với từng thời kỳ.

+ Trường hợp việc chậm nộp tiền thuê đất không có nguyên nhân chủ quan từ tổ chức kinh tế thì tổ chức kinh tế không phải nộp số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền thuê đất.

Khoản chậm nộp tiền thuê đất được tính từ thời điểm bàn giao đất thực tế tới thời điểm chính thức được thông báo nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ % thu tiền chậm nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật phù hợp với từng thời kỳ.

d. Trường hợp chưa bàn giao đất thực tế nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn thông báo tiền thuê đất phải nộp và tổ chức kinh tế đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước 

Trong trường hợp này, coi như tạm nộp và xử lý như quy định trong trường hợp tiền thuê đất được cơ quan Nhà nước xác định và thông báo nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật theo phân tích tại mục b. 

đ. Thời điểm bàn giao đất thực tế được xác định như sau:

- Trường hợp giao đất đã giải phóng mặt bằng thì thời điểm bàn giao đất thực tế là thời điểm quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp giao đất chưa giải phóng mặt bằng thì thời điểm bàn giao đất thực tế là thời điểm bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng theo tiến độ giao đất ghi trong dự án đầu tư đã được duyệt; trường hợp thời điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng không đúng với tiến độ giao đất ghi trong dự án đầu tư được duyệt thì thời điểm bàn giao đất thực tế là thời điểm bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng trên thực địa.

Đối với dự án có thời gian giải phóng mặt bằng từ hai năm trở lên mà trong dự án được duyệt không xác định tiến độ giao đất thì việc bàn giao đất thực tế được thực hiện theo từng năm phù hợp với thực tế hoàn thành giải phóng mặt bằng trên thực địa.

Xem thêm: 

Trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý như thế nào? (P1)

Trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý như thế nào? (P2)

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai

Giao đất không thu tiền bao gồm những trường hợp nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 25/06/2021

Bài viết trình bày về những trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất quy định Điều 54, Luật đất đai năm 2013

Trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý như thế nào? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/06/2021

Bài viết trình bày về việc xử lý một số trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được quy định tại Điều 60, Luật đất đai năm 2013, Điều 31 Nghị định 46/2014/NĐ-CP

Trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/06/2021

Bài viết trình bày về việc xử lý một số trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 tại Điều 60, Luật đất đai năm 2013, Điều 31 Nghị định 46/2014/NĐ-CP