Việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng được quy định ra sao?(P1)

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng là một trong các loại nghiệm thu công trình xây dựng. Việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình công trình để đưa vào sử dụng được tiến hành khi đã hoàn thành việc thi công công trình và trước khi đưa công trình vào sử dụng. Vậy cụ thể pháp luật quy định chi tiết như thế nào về việc nghiệm thu trong trường hợp này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Điều 23, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định về việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng như sau: 

1. Điều kiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

Trước khi đưa vào sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức và trực tiếp tham gia nghiệm thu hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình, công trình xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Các công việc xây dựng đã được thi công đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt;

+ Công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận, giai đoạn trong quá trình thi công được thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Nghị định 06/2021/NĐ-CP;

Xem thêm: Nghiệm thu công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

+ Kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng;

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Các quy định về việc nghiệm thu có điều kiện, nghiệm thu từng phần công trình xây dựng

a. Nghiệm thu có điều kiện công trình xây dựng 

Chủ đầu tư được quyết định tổ chức nghiệm thu có điều kiện đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác tạm trong trường hợp việc thi công xây dựng cơ bản đã hoàn thành theo yêu cầu thiết kế, nhưng còn một số tồn tại về chất lượng mà không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình và đảm bảo công trình đủ điều kiện khai thác an toàn và đáp ứng quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan. 

Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản trong đó phải nêu rõ các tồn tại về chất lượng cần được khắc phục hoặc các công việc xây dựng cần được tiếp tục thực hiện và thời gian hoàn thành các nội dung này, yêu cầu về giới hạn phạm vi sử dụng công trình (nếu có). 

Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình sau khi các tồn tại về chất lượng đã được khắc phục hoặc các công việc xây dựng còn lại đã được hoàn thành;

b. Nghiệm thu từng phần công trình xây dựng

Trường hợp một phần công trình xây dựng đã được thi công hoàn thành và đáp ứng các điều kiện quy định tại mục a, chủ đầu tư được quyết định việc tổ chức nghiệm thu phần công trình xây dựng này để đưa vào khai thác tạm. 

Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản, trong đó phải nêu rõ về phần công trình được tổ chức nghiệm thu.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục tổ chức thi công và nghiệm thu đối với các phần công trình, hạng mục công trình xây dựng còn lại theo thiết kế; quá trình tiếp tục thi công phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến việc khai thác, vận hành bình thường của phần công trình xây dựng đã được nghiệm thu.

3. Điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng

Các công trình xây dựng sau khi đã hoàn thành việc thi công xây dựng thì được đưa vào khai thác, sử dụng khi đáp ứng các điều kiện sau: 

- Công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định tại mục 1, mục 2

- Đối với các công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp; công trình sử dụng vốn đầu tư công, công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư, cụ thể:

+ Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thực hiện kiểm tra đối với công trình công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia; công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo quy định tại Phụ lục VIII Nghị định 06/2021/NĐ-CP;

+ Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra các loại công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý của bộ bao gồm: công trình cấp I, công trình cấp đặc biệt, công trình do Thủ tướng Chính phủ giao, công trình theo tuyến đi qua 2 tỉnh trở lên; công trình thuộc dự án do cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi là bộ, cơ quan trung ương) quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; công trình thuộc dự án do các tập đoàn kinh tế nhà nước quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư; trừ các công trình do Hội đồng kiểm tra;

+ Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý, trừ các công trình quy định tại 02 trường hợp trên; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm quyền thực hiện kiểm tra đối với các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh;

+ Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình, hạng mục công trình có loại và cấp khác nhau thuộc các công trình trong trường hợp này thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra là cơ quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra đối với công trình, hạng mục công trình chính có cấp cao nhất của dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư chỉ được phép quyết toán hợp đồng thi công xây dựng sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên. 

- Đối với công trình thuộc dự án PPP, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên là căn cứ để doanh nghiệp dự án PPP lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình.

Xem thêm: Các quy định thế nào là công trình xây dựng bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, công trình thuộc dự án PPP đã được chúng tôi trình bày chi tiết, cụ thể trong bài viết Giám sát thi công đối với công trình xây dựng bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án PPP là gì?

Trên đây là các quy định về điều kiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng, nghiệm thu có điều kiện, nghiệm thu từng phần công trình xây dựng, điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng trong trường hợp nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Các quy định về xử lý khi công trình không đáp ứng yêu cầu/ không đáp ứng điều kiện để nghiệm thu, nội dung biên bản nghiệm thu chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong phần sau.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định của pháp luật về việc di dời, phá dỡ công trình xây dựng là gì? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 29/09/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về việc di dời, phá dỡ công trình xây dựng.

Các quy định về việc giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 29/09/2021

Bài viết trình bày các quy đinh về việc giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng

Pháp luật quy định như thế nào về việc báo cáo và giải quyết sự cố công trình xây dựng?

Hỏi đáp luật Đất đai 29/09/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về việc báo cáo và giải quyết sự cố công trình xây dựng

Trách nhiệm phá dỡ và các quy định về việc phá dỡ khẩn cấp, phá dỡ công trình xây dựng là tài sản công là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 29/09/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm phá dỡ và các quy định về việc phá dỡ khẩn cấp, phá dỡ công trình xây dựng là tài sản công

Các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình là gì?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình

Các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình là gì?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình

Các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình là gì?(P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày về việc giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát thi công đối với công trình xây dựng bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án PPP là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc giám sát thi công đối với công trình xây dựng bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án PPP