Việc thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng được thu phí như nào?

 

Thiết kế kỹ thuật là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là cơ sở để triển khai thiết kế bản vẽ thi công. Bên cạnh đó, dự toán xây dựng công trình là toàn bộ các chi phí cần thiết để xây dựng công trình. Vậy việc thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng được thu phí ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Cơ quan tổ chức thu phí việc thu phí 

Căn cứ tại Điều 3, Thông tư 210/2016/TT-BXD, cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền tổ chức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng. Trong đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. (quy định tại khoản 10, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014). 

Các quy định về mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng 

Điều 4 Thông tư 210/2016/TT - BXD quy định về mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự tóan xây dựng cụ thể như sau: 

Mức thu phí chung

Mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 và 2 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 210/2016/TT-BXD.

Xác định số phí thẩm định phải nộp 

Số phí thẩm định phải nộp được xác định theo công thức sau:

Số phí thẩm định phải nộp = Chi phí xây dựng x Mức thu.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: Là chi phí xây dựng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt.

- Mức thu: Được quy định tại Phụ lục 1 và 2 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 210/2016/TT-BXD.

Xác định số phí phải nộp trong trường hợp công trình có chi phí xây dựng nằm trong khoảng giữa các chi phí xây dựng trong biểu mức

Trường hợp công trình có chi phí xây dựng nằm trong khoảng giữa các chi phí xây dựng ghi trên Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 210/2016/TT-BXD thì số phí thẩm định phải nộp được xác định theo công thức sau:

Nt = Nb - [(Nb-Na)/ (Ga-Gb) ] x (Gt -Gb)

Trong đó:

- Nt: Mức thu theo chi phí xây dựng cần tính (đơn vị tính: Tỷ lệ %);

- Gt: Chi phí xây dựng cần tính định mức (đơn vị tính: Giá trị công trình);

- Ga: Chi phí xây dựng cận trên chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: Giá trị);

- Gb: Chi phí xây dựng cận dưới chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: Giá trị);

- Na: Mức thu tương ứng với Ga (đơn vị tính: Tỷ lệ %);

- Nb: Mức thu tương ứng với Gb (đơn vị tính: Tỷ lệ %).

Thu phí thẩm định trong trường hợp mời tổ chức tư vấn/cá nhân có chuyên môn tham gia thẩm định 

Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì thẩm định mời tổ chức tư vấn hoặc cá nhân có chuyên môn kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định để phục vụ công tác thẩm định của mình thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thu phí thẩm định theo quy định tại Phụ lục số 2 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 210/2016/TT-BTC. 

Chi phí cho tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện thẩm tra do chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho tổ chức tư vấn, cá nhân theo mức chi phí quy định của Bộ Xây dựng.

Thu phí trong trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng thuê tổ chức, cá nhân thẩm tra phục vụ công tác thẩm định

Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định mà thuê tổ chức hoặc cá nhân có năng lực phù hợp thẩm tra phục vụ công tác thẩm định thì cơ quan chuyên môn về xây dựng không thu phí thẩm định theo quy định tại Thông tư 210/2016/TT-BTC. 

Chi phí thẩm tra được chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện thẩm tra, mức chi phí thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng.

Xem thêm: 

Biểu mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các nguyên tắc xây dựng, quản lý và danh mục thông tin, dữ liệu định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 29/10/2021

Bài viết trình bày các nguyên tắc xây dựng, quản lý và danh mục thông tin, dữ liệu định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

Chất thải rắn xây dựng được phân loại, lưu giữ, thu gom và vận chuyển như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc phân loại, lưu giữ, thu gom và vận chuyển chất thải rắn xây dựng

Chủ thể được cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải nộp lệ phí bao nhiêu?

Hỏi đáp luật Đất đai 29/10/2021

Bài viết trình bày về lệ phí chủ thể được cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải nộp

Từ ngày 05/07/2021, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư được quy định như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 29/10/2021

Bài viết trình bày quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư từ ngày 05/07/2021

Từ ngày 05/07/2021, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư được quy định như thế nào? (P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/10/2021

Bài viết trình bày quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư từ ngày 05/07/2021

Việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở được thu phí như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 30/10/2021

Bài viết trình bày thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở