Việc xác định, thu nộp tiền sử dụng đất được thực hiện theo trình tự nào?

Căn cứ tại Điều 13, Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, Điều 9, Thông tư 76/2014/TT- BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất  như sau: 

1. Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế 

a. Trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền sử dụng đất

Trong trường hợp này, căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất và bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có) do cơ quan tài chính xác định; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp, cơ quan thuế thực hiện xác định và thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế.

Xem thêm: Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được pháp luật quy định như thế nào?

b. Trường hợp áp dụng các phương pháp so sánh, chiết trừ, thu nhập, thặng dư để tính thu tiền sử dụng đất

Xem thêm: 

Phương pháp chiết trừ được quy định như thế nào?

Phương pháp so sánh trực tiếp được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Trong trường hợp này, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp; giá đất tính thu tiền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có) do cơ quan tài chính xác định; cơ quan thuế thực hiện xác định và thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế.

Cơ quan thuế lập hồ sơ theo dõi thu nộp tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BTC.

c. Cơ quan có trách nhiệm xác định số tiền phải nộp và số tiền được miễn giảm 

Cục trưởng Cục thuế ban hành quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đối với tổ chức kinh tế; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

a. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở mới, được chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận mà giá đất tính thu tiền được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh 

Khi đó, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất).

Căn cứ hồ sơ địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển đến, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế căn cứ vào Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và diện tích đất tính thu tiền sử dụng đất để xác định tiền sử dụng đất phải nộp và thông báo cho hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền sử dụng đất thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường để bổ sung hồ sơ.

b. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở mới, được chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận mà giá đất tính thu tiền được xác định theo phương pháp thu nhập, thặng dư, chiết trừ, so sánh.

Khi đó, căn cứ hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển đến, giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định và thông báo tiền sử dụng đất phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân.

Cơ quan thuế lập hồ sơ theo dõi thu nộp tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

c. Quy trình và thời gian luân chuyển 

Quy trình và thời gian luân chuyển hồ sơ giữa cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan thuế, cơ quan tài chính trong việc xác định giá đất để tính, thu nộp tiền sử dụng đất tại mục 1 và mục 2 được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/06/2016 của Bộ Tài chính, Bộ tài nguyên và Môi trường. 

d. Cơ quan có trách nhiệm xác định số tiền phải nộp và số tiền được miễn giảm 

Chi cục trưởng Chi cục thuế ban hành quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đối với hộ gia đình, cá nhân.

Xem thêm:

Các trường hợp được Nhà nước miễn tiền sử dụng đất là trường hợp nào? 

3. Trường hợp căn cứ tính tiền sử dụng đất có thay đổi

Xem thêm: Tiền sử dụng đất được tính dựa trên căn cứ nào?

Khi đó, cơ quan thuế phải xác định lại tiền sử dụng đất phải nộp, thông báo cho người có nghĩa vụ thực hiện.

+ Trường hợp đang sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất nếu người sử dụng đất đề nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai (nếu có) thì phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

Xem thêm: Việc thu tiền sử dụng đất khi thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết được quy định như thế nào?

Khoản 7, Điều 2, Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ bổ sung như sau:

+ Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất nếu người sử dụng đất đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết làm phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai (nếu có) thì người sử dụng đất phải: nộp đủ số tiền sử dụng đất xác định theo quy hoạch xây dựng chi tiết trước khi được điều chỉnh cộng với tiền chậm nộp tương ứng theo quy định của pháp luật; nộp bổ sung số tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp theo quy hoạch trước khi điều chỉnh và theo quy hoạch sau khi điều chỉnh được xác định tại cùng một thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch (nếu có).

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm của các cơ quan và người sử dụng đất trong việc xác định và tổ chức thu tiền sử dụng đất là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 11/07/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của cơ quan và người sử dụng đất trong việc xác định và tổ chức thu tiền sử dụng đất

Việc thu tiền sử dụng đất khi thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 11/07/2021

Bài viết trình bày về việc thu tiền sử dụng đất khi thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết

Ghi nợ và thanh toán tiền sử dụng đất như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 11/07/2021

Bài viết trình bày về việc ghi nợ và thanh toán tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành

Xử lý ra sao trong trường hợp tổ chức kinh tế được giao đất mà chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính?

Hỏi đáp luật Đất đai 11/07/2021

Bài viết trình bày về việc xử lý trong trường hợp tổ chức kinh tế được giao đất theo Luật đất đai năm 2003 và đến ngày 15/05/2014 chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính