Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư 2020?

Không phải tất cả các dự án đầu tư đều được hưởng ưu đãi đầu tư mà chỉ có một số dự án đáp ứng được các yêu cầu nhất định mới được hưởng ưu đãi. Hầu hết các quốc gia lựa chọn tiêu chí về lĩnh vực đầu tư vào địa bàn đầu tư của dự án để xác định các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư. Pháp luật đầu tư của Campuchia áp dụng ưu đãi đầu tư đối với các lĩnh vực như ngành công nghiệp tiên Phong hoặc công nghệ cao; tạo việc làm; hướng về xuất khẩu; công nghiệp du lịch; các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp và công nghiệp biến đổi; cơ sở hạ tầng vật lý và năng lượng; phát triển các tỉnh và nông thôn; bảo vệ môi trường... Pháp luật Malaysia cũng quy định lĩnh vực quyền việc đầu tư chủ yếu bao gồm sản xuất nông nghiệp, du lịch (bao gồm cả khách sạn) và những lĩnh vực được phê duyệt nghiên cứu phát triển đào tạo...

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sau đây gọi là Luật đầu tư năm 2020) quy:

“Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

2. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm:

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này;”

Xem thêm: Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn đầu tư theo Luật đầu tư 2020?

Đối với lĩnh vực ngành nghề đầu tư, pháp luật thường phân chia thành 3 nhóm cơ bản: lĩnh vực ngành nghề cấm đầu tư; lĩnh vực ngành nghề đầu tư có điều kiện và lĩnh vực ngành nghề quyền khích đầu tư. Tùy thuộc vào chính sách của Nhà nước, điều kiện kinh tế chính trị xã hội cũng như thuần phong đạo đức ở mỗi quốc gia và trong mỗi thời kỳ khác nhau mà các nhóm ngành nghề này cũng có sự thay đổi. Thông qua việc quy định nhóm lĩnh vực đầu tư được khuyến khích, Nhà nước có thể định hướng cho sự phát triển của nền kinh tế. Nhóm các lĩnh vực được khuyến khích đầu tư thường là các lĩnh vực truyền thống của các quốc gia, các lĩnh vực đầu tư mang lại lợi lớn cho xã hội nhưng có độ rủi ro cao hay lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ cao...

Xem thêm: Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Luật đầu tư 2020?

Xem thêm: Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2020?

Điểm b Khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư năm 2020 quy định:

“Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

b) Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này;”

Xem thêm: Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn đầu tư theo Luật đầu tư 2020?

Các địa bàn mà các quốc gia lựa chọn để dành ưu đãi đầu tư thường là các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Đều là những khu vực mà chủ thể đầu tư thường ngại bỏ vốn vì những khó khăn và rủi ro đầu tư vào như giao thông không thuận lợi, thị trường tiêu thụ hẹp... Hiện nay đối với pháp luật đầu tư của Việt Nam, với định hướng thúc đẩy sự phát triển cân đối giữa các lĩnh vực địa bàn của nền kinh tế quốc dân, Nhà nước xây dựng danh mục cụ thể các lĩnh vực địa bàn ưu đãi đầu tư, danh mục này được xây dựng phù hợp với định hướng phát triển trong từng thời kỳ và cam kết quốc tế về đầu tư.

Luật đầu tư năm 2020 cũng căn cứ vào lĩnh vực đầu tư vào địa bàn đầu tư để xác định đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư. Dựa trên tiêu chí lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư khi thực hiện dự án trong các lĩnh vực như các hoạt động liên quan đến công nghệ cao, sản xuất vật liệu, năng lượng sạch, sản xuất các sản phẩm điện tử, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nuôi trồng chế biến nông, lâm, thuỷ sản, thu gom chế tạo chất thải, các ngành nghề liên quan đến giáo dục, khám chữa bệnh, sản xuất thuốc, đầu tư kinh doanh cơ sở luyện tập thể dục thể thao, chăm sóc người già, người khuyết tật, đầu tư kinh doanh cơ sở bảo vệ di sản văn hóa... Dựa trên tiêu chí về địa bàn đầu tư, các dự án được thể hiện tại các khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư.

Theo Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g Khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư năm 2020 quy định:

“Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

c) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời có một trong các tiêu chí sau: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động;

d) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;”

đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

e) Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển;

g) Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.”

Ngoài địa bàn ưu đãi đầu tư và ngành, nghề ưu đãi đầu tư thì Luật đầu tư còn quy định quy mô dự án và số lượng lao động đáp ứng yêu cầu sẽ được hưởng ữu đãi đầu tư. Cụ thể: Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời có một trong các tiêu chí sau: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động và dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật đầu tư.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Biện pháp bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh theo Luật đầu tư 2020?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 11/08/2021

Biện pháp bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh theo Luật đầu tư 2020

Biện pháp bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2020?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 11/08/2021

Biện pháp bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài theo quy định tại ĐIều 12 Luật đầu tư 2020

Biện pháp bảo đảm quyền sở hữu tài sản theo Luật đầu tư 2020?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 11/08/2021

Biện pháp bảo đảm quyền sở hữu tài sản theo Điều 10 Luật đầu tư 2020

Biện pháp giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 11/08/2021

Biện pháp giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh theo Điều 14 Luật đầu tư 2020

Các biện pháp bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư có vai trò gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 11/08/2021

Vai trò của các biện pháp bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

Điều kiện để được cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 11/08/2021

Điều kiện để được cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT

Thế nào là đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 11/08/2021

Trong các hình thức đấu thầu, có hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế. Vậy đặc điểm của hai hình thức này như thế nào?

Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn đầu tư theo Luật đầu tư 2020?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 12/08/2021

Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn đầu tư theo Điều 16 Luật đầu tư 2020