Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Các nội dung của phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:59 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, người sử dụng lao động phải xây dựng phương án xử lý các sự cố này. Vậy, các nội dung của phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016, phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng có 03 nội dung:

1. Lực lượng tham gia xử lý sự cố tại chỗ và nhiệm vụ của từng thành viên tham gia; lực lượng hỗ trợ từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh lân cận

Người sử dụng lao động có trách nhiệm phân công người lao động tham gia xử lý sự cố tại chỗ trong trường hợp sự cố xảy ra đột ngột, không thể lường trước cũng như không thể tự giải quyết, và cần gấp lực lượng tham gia khắc phục. Đây cũng có thể được xem như là “chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động” được quy định trong Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019. Khi phân công lực lượng tham gia xử lý sự cố tại chỗ, người sử dụng lao động phải đảm bảo việc xử lý sự cố không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động, đồng thời phải thực hiện trách nhiệm điều hành của mình thông qua việc sắp xếp nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia. Người sử dụng lao động cũng có thể thuê người có chuyên môn tham gia vào lực lượng xử lý sự cố tại chỗ, nếu có đủ thời gian, kinh phí, hoặc nếu tình trạng sự cố nghiêm trọng đến mức người lao động tại nơi làm việc không thể xử lý được.

Ngoài ra, người sử dụng lao động cũng có thể huy động lực lượng hỗ trợ từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh lân cận thông qua sự liên hệ giữa các tổ chức, người sử dụng lao động hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Phương tiện kỹ thuật phải có theo quy định của pháp luật chuyên ngành; thiết bị đo lường cần thiết dùng trong quá trình xử lý sự cố (các thiết bị này phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định hiện hành của pháp luật về đo lường)

Người sử dụng lao động phải thống nhất cung cấp các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho lực lượng xử lý sự cố tại nơi làm việc. Vì các sự cố này nghiêm trọng, nên người thực hiện các nhiệm vụ này phải được trang bị kỹ càng, đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn về an toàn khi xử lý sự cố.

- Phương tiện kỹ thuật bao gồm các phương tiện bảo hộ cá nhân, phương tiện di chuyển, phương tiện xử lý sự cố. Các phương tiện này phải đạt các tiêu chuẩn mà pháp luật quy định về chất lượng, an toàn.

- Các thiết bị đo lường người thực hiện nhiệm vụ xử lý sự cố sử dụng cũng do người sử dụng lao động cung cấp, và phải đảm bảo tính chuẩn xác, tiêu chuẩn do pháp luật quy định.

3. Cách thức, trình tự xử lý sự cố

Về cơ bản, không thể quy định chung về cách thức, trình tự xử lý sự cố vì trong từng trường hợp, các sự cố xảy ra trong điều kiện, môi trường khác nhau, cũng như ở các dạng khác biệt với những yếu tố khó khăn trong xử lý riêng biệt. Vì vậy không có cách thức, trình tự xử lý sự cố chung. Người sử dụng lao động, dưới sự tham mưu của những người có nhiệm vụ liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở và các tổ chức, cơ quan có liên quan, tự lập kế hoạch, cách thức, trình tự giải quyết đối với từng sự cố kỹ thuật cụ thể, phù hợp với tính hình thực tế cũng như tính an toàn, vệ sinh tại nơi làm việc. Kế hoạch này của người sử dụng lao động phải được thông báo cho người thực hiện nhiệm vụ xử lý và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Xem thêm: 

Các nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi có kết quả quan trắc môi trường để đánh giá yếu tố có hại và kết quả kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc như thế nào?

Triển khai, đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại như thế nào?

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư