Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Quyền, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 1)

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:56 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Công đoàn cơ sở là cấp Công đoàn ngang bằng tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, do đó có rất nhiều quyền, trách nhiệm gắn liền với an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở nơi làm việc của người lao động. Vậy, quyền, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Theo Điều 10 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, Công đoàn cơ sở có 10 quyền và trách nhiệm trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Trong đó bao gồm:

1. Tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động

Nội quy lao động của người sử dụng lao động có một trong những nội dung chính là an toàn, vệ sinh lao động. Người sử dụng lao động khi xây dựng nội quy lao động phải thực hiện tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động, trong đó có Công đoàn cơ sở. Việc đóng góp ý kiến của Công đoàn cơ sở giúp người sử dụng lao động thực hiện xây dựng nội quy lao động một cách khách quan và phù hợp với người lao động hơn. Ngoài ra, người sử dụng lao động và Công đoàn cơ sở có thể tiến hành thỏa thuận về an toàn, vệ sinh lao động thông qua thương lượng tập thể và ký thỏa ước lao động tập thể về nội dung an toàn, vệ sinh lao động.

Sau khi nội quy lao động, các kế hoạch, quy định, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động được ban hành bởi người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, Công đoàn cũng phải tham gia giám sát việc thực hiện của cả người lao động và người sử dụng lao động.

2. Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện điều khoản về an toàn, vệ sinh lao động trong thỏa ước lao động tập thể; có trách nhiệm giúp đỡ người lao động khiếu nại, khởi kiện khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng bị xâm phạm

Công đoàn là tổ chức đại diện người lao động, và có số lượng thành viên đông đảo nên thường có quyền yêu cầu thương lượng tập thể. Nội dung của thương lượng tập thể bao gồm cả vấn đề an toàn, vệ sinh lao động (Theo Khoản 4 Điều 67 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019). Nếu thương lượng thành công và tỷ lệ đồng ý của người được lấy ý kiến về thỏa ước lao động chiếm đa số, Công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước lao động tập thể này có giá trị như văn bản quy phạm pháp pháp luật đối với người sử dụng lao động, người lao động của người sử dụng lao động và Công đoàn cơ sở. Để đảm bảo thỏa ước lao động tập thể (có nội dung về an toàn, vệ sinh lao động) được thực hiện một cách đúng đắn, Công đoàn cơ sở đại diện giám sát việc thực hiện các điều khoản về an toàn, vệ sinh lao động của cả người sử dụng lao động và người lao động.

Công đoàn cơ sở, có trách nhiệm giúp đỡ người lao động, hỗ trợ hướng dẫn khởi kiện hoặc hướng dẫn người lao động thực hiện ủy quyền để khởi kiện theo pháp luật khi bị xâm phạm quyền lợi liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động.

3. Đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động

Việc giải quyết đối thoại với người lao động được thực hiện qua hoạt động đối thoại tại cơ sở, có sự tham gia của cả người lao động, người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (trong đó có Công đoàn cơ sở). Tại đây, các bên bàn luận, trao đổi thông tin cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, trong đó có thể liên quan đến vấn đề an toàn, vệ sinh lao động.

4. Tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động; giám sát và yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động điều tra tai nạn lao động và giám sát việc giải quyết chế độ, đào tạo nghề và bố trí công việc cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Do người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của Công đoàn cơ sở khi xây dựng nội quy lao động, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, do đó Công đoàn cơ sở cũng phải có trách nhiệm nhất định trong việc thực hiện các quy định này. Công đoàn cơ sở phải tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động chủ yếu trong việc theo dõi, vận động người lao động là thành viên của Công đoàn. Ngược lại, Công đoàn cơ sở cũng có trách nhiệm giám sát người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động do chính người sử dụng lao động ban hành tại cơ sở và theo pháp luật.

Trên đây là 04 trong tổng số 10 quyền và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015. Để biết thêm về 06 quyền còn lại, xin tham khảo: Quyền, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 2); Quyền, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 3)

Luật Hoàng Anh

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư