Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 3)

Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 1)Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 2) đã giới thiệu về 08 trách nhiệm của của tổ chức bảo hiểm y tế. Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về 04 trách nhiệm còn lại.

9. Bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về chế độ bảo hiểm y tế

Người tham gia bảo hiểm y tế phải được tổ chức bảo hiểm y tế đảm bảo quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó:

- Người tham gia bảo hiểm y tế được ưu tiên thanh toán bởi bảo hiểm y tế trước trong các trường hợp người là đối tượng được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh nhưng có chủ thể khác cũng có trách nhiệm thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (trường hợp người khám bệnh, chữa bệnh do người gây thiệt hại dẫn đến có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thì người bồi thường thiệt hại phải hoàn trả tiền thanh toán chi phí bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm y tế, tuy nhiên tổ chức bảo hiểm y tế vẫn thanh toán trước nếu người bệnh thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế)

- Tổ chức bảo hiểm y tế có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết trong thời hạn quy định liên quan đến tham gia bảo hiểm y tế, đổi, làm lại thẻ bảo hiểm y tế, thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, danh sách người tham gia bảo hiểm y tế,… từ các chủ thể. Trong thời gian chờ thẻ bảo hiểm y tế đối với trường hợp đổi thẻ, cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

- Tổ chức bảo hiểm y tế có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về chế độ bảo hiểm y tế. Đối với kiến nghị, tổ chức bảo hiểm y tế phải có văn bản trả lời kiến nghị. Đối với khiếu nại, tố cáo, quy trình giải quyết được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

10. Lưu trữ hồ sơ, số liệu về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; xác định thời gian tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế

Tổ chức bảo hiểm y tế có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, số liệu về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo công tác quản lý bảo hiểm y tế, minh bạch hóa đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; thu và chi Quỹ bảo hiểm y tế đối với bản thân tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ quan quản lý Nhà nước khác (trong trường hợp có hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, các hồ sơ, số liệu liên quan phải được lưu trữ một cách hệ thống, rõ ràng và đầy đủ).

Việc xác định thời gian tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế do người tham gia bảo hiểm y tế đủ 05 năm liên tục được hưởng mức thanh toán bảo hiểm y tế cao nhất (100%). Vì vậy tổ chức bảo hiểm y tế cần xác định rõ, lưu trữ thông tin về thời gian tham gia bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế.

Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế. Đây là một hoạt động cần thiết để tổ chức quản lý bảo hiểm y tế một cách nhanh chóng, thuận tiện, bao gồm:

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý Quỹ bảo hiểm y tế

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

11. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo, hướng dẫn nghiệp vụ về bảo hiểm y tế; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

Tổ chức bảo hiểm y tế thực hiện công tác thống kê, báo cáo, hướng dân nghiệp vụ thường xuyên giữa các cấp, giữa tổ chức bảo hiểm y tế với Bộ Y tế và các Bộ, ngành. Công tác này cũng nhằm đảm bảo quản lý thống nhất về bảo hiểm y tế nói riêng, quản lý Nhà nước nói chung, tránh các trường hợp trục lợi, thiếu sót trong quản lý do không quản lý chặt chẽ, đặc biệt khi Quỹ bảo hiểm y tế là một Quỹ quan trọng.

12. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về bảo hiểm y tế

Tổ chức bảo hiểm y tế có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên đối với người làm công tác quản lý bảo hiểm y tế thuộc tổ chức bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo bộ máy quản lý được vận hành một cách suôn sẻ, tránh sai sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, tổ chức bảo hiểm y tế còn có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu khoa học (tổ chức hội thảo, nghiên cứu khoa học,…) và hợp tác quốc tế về bảo hiểm y tế, nhằm nâng cao khả năng quản lý bảo hiểm y tế, học tập cách hoạt động quản lý bảo hiểm y tế một cách hợp lý nhất.

Xem thêm:

Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 1)

Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 2)

Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm y tế

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trường hợp nào người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác? (Phần 1)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Trường hợp người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác

Trường hợp nào người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Trường hợp người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác

Nội dung hợp đồng, điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 08/10/2021

Nội dung hợp đồng, điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh

Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập, phòng khám đa khoa khu vực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan, đơn vị, trường học như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 08/10/2021

Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập, phòng khám đa khoa khu vực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan, đơn vị, trường học

Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 1)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 08/10/2021

Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế như thế nào (Phần 1)