Dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện FEED, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở được xác định ra sao?(P2)

Nếu như trong phần trước chúng tôi đã trình bày về khái quát về dự toán gói thầu, xác định dự toán gói thầu thi công xây dựng trong dự toán gói thầu xây dựng thì trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về các vấn đề sau: 

Xem thêm: Dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện FEED, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở được xác định ra sao?(P1)

2. Xác định dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện FEED để triển khai hợp đồng EPC, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở

2.1. Xác định dự toán gói thầu thi công xây dựng

2.2. Xác định dự toán gói thầu mua sắm thiết bị

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư 11/2021/TT-BXD, dự toán gói thầu mua sắm thiết bị gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần chi phí sau: chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi phí gia công, chế tạo thiết bị; chi phí quản lý mua sắm thiết bị; chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị; chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ; chi phí vận chuyển; chi phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

a. Xác định các chi phí trong dự toán gói thầu mua sắm 

Các thành phần chi phí trong dự toán gói thầu mua sắm thiết bị xác định theo quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 4 Thông tư 11/2021/TT-BXD, cụ thể: 

- Chi phí mua sắm thiết bị được xác định theo khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị và giá mua thiết bị tương ứng. Khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị được xác định từ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và danh mục thiết bị trong dự án được duyệt. Giá mua thiết bị được xác định phù hợp với giá thị trường trên cơ sở thông tin về giá thiết bị trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất; hoặc giá thiết bị tương tự về công suất, công nghệ, xuất xứ trong công trình đã thực hiện được quy đổi phù hợp với thời điểm tính toán.

- Chi phí gia công, chế tạo thiết bị được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần gia công, chế tạo và đơn giá gia công, chế tạo tương ứng phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị; hoặc thông tin về giá gia công, chế tạo thiết bị trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc căn cứ vào báo giá gia công, chế tạo thiết bị của đơn vị sản xuất, cung ứng; hoặc giá gia công, chế tạo thiết bị tương tự của công trình đã thực hiện được quy đổi phù hợp với thời điểm tính toán.

- Chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có); chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (nếu có); chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí vận chuyển; chi phí bảo hiểm; thuế và các loại phí, các chi phí khác có liên quan được xác định bằng dự toán hoặc căn cứ quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

b. Xác định các chi phí bổ sung 

Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu, dự toán gói thầu mua sắm thiết bị được bổ sung thêm một hoặc một số chi phí khác có liên quan để thực hiện các công việc thuộc phạm vi của gói thầu.

c. Xác định chi phí dự phòng 

Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu mua sắm thiết bị bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện gói thầu.

2.3. Xác định dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 5, Thông tư 11/2021/TT-BXD, dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần chi phí sau: chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí chạy thử thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật; chi phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

a. Xác định các khoản mục chi phí trong dự toán gói thầu 

Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chạy thử thiết bị trong dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị xác định theo quy định tại điểm d, đ khoản 3 Điều 4 Thông tư 11/2021/TT-BXD, cụ thể: 

- Chi phí lắp đặt thiết bị xác định bằng dự toán như đối với dự toán chi phí xây dựng.

Xem thêm: Dự toán công trình được xác định như thế nào?

- Chi phí thí nghiệm, hiệu chỉnh, chi phí chạy thử thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật (nếu có) được xác định bằng dự toán phù hợp nội dung công việc thực hiện.

b. Xác định chi phí phát sinh

Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu, dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị được bổ sung thêm một hoặc một số chi phí khác có liên quan để thực hiện các công việc thuộc phạm vi của gói thầu.

c. Xác định chi phí dự phòng 

Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện gói thầu.

2.4. Xác định dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng

Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần chi phí sau: chi phí thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

a. Xác định chi phí tư vấn trong dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng

Chi phí tư vấn trong dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo quy định tại Điều 31, Nghị định 10/2021/NĐ-CP, chúng tôi sẽ trình bày cụ thể trong các bài viết tiếp theo. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong dự toán xây dựng công trình không bao gồm các chi phí tư vấn tính chung cho cả dự án.

b. Xác định chi phí bổ sung 

Căn cứ điều kiện cụ thể, dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng được bổ sung thêm một hoặc một số chi phí khác có liên quan để thực hiện các công việc thuộc phạm vi của gói thầu.

c. Xác định chi phí dự phòng 

Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện gói thầu.

2.5. Xác định dự toán gói thầu hỗn hợp

Dự toán gói thầu hỗn hợp, dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện FEED để triển khai hợp đồng EPC: căn cứ nội dung, tính chất của từng gói thầu cụ thể để xác định dự toán gói thầu gồm một số hoặc toàn bộ các nội dung các chi phí nêu trên.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định về việc phê duyệt, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc phê duyệt, điểu chỉnh dự toán xây dựng công trình

Dự toán gói thầu được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định chung về xác định dự toán gói thầu, xác định dự toán gói thầu đối với một số dự án cụ thể

Dự toán gói thầu xây dựng được thẩm tra, thẩm định, phê duyệt ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về việc thẩm định, thẩm tra, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng

Dự toán gói thầu xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 08/10/2021

Bài viết trình bày về khái niệm, quy định chi tiết về các thành phần chi phí của dự toán gói thầu

Hệ thống định mức xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 08/10/2021

Bài viết trình bày về Thành phần của hệ thống định mức xây dựng, Quy định chi tiết về từng thành phần trong định hệ thống định mức, xây dựng, ban hành định mức xây dựng trong phạm vi cả nước, các định mức dự toán không thuộc hệ thống định mức xây dựng

Dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện FEED, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở được xác định ra sao?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 08/10/2021

Bài viết trình bày khái quát và Xác định dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện FEED để triển khai hợp đồng EPC, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở