Dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện FEED, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở được xác định ra sao?(P1)

1. Khái quát về dự toán gói thầu 

Khoản 1, Điều 135, Luật Xây dựng năm 2014 quy định dự toán xây dựng là chi phí cần thiết để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu, công việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức, giá xây dựng. 

Cùng với dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng là một trong những nội dung của dự toán xây dựng. Khoản 1, Điều 17, Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của từng gói thầu phù hợp với thiết kế, phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của gói thầu. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trình bày về việc xác định dự toán gói thầu đối với một số dự án thực hiện FEED để triển khai hợp đồng EPC, dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được quy định tại Điều 6, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng , cụ thể như sau: 

Dự án thực hiện thiết kế kỹ thuật tổng thuật tổng thể (FEED) để triển khai hợp đồng EPC, dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đã được chúng tôi trình bày cụ thể trong bài viết Dự toán gói thầu được xác định như thế nào?

2. Xác định dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện FEED để triển khai hợp đồng EPC, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở

Khoản 2, Điều 16, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định dự toán gói thầu bao gồm dự toán gói thầu thi công xây dựng, dự toán gói thầu mua sắm thiết bị, dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị, dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng, dự toán gói thầu hỗn hợp. 

Do vậy, xác định dự toán gói thầu xây dựng đối với dự án thực hiện FEED để triển khai hợp đồng EPC, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở là việc xác định dự toán từng khoản mục đối với các dự án này như sau: 

2.1. Xác định dự toán gói thầu thi công xây dựng

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư 11/2021/TT-BXD, dự toán gói thầu thi công xây dựng gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần chi phí sau: chi phí xây dựng, chi phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

a. Xác định chi phí xây dựng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng

Chi phí xây dựng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 11/2021/TT-BXD về việc xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình. 

Xem thêm: Dự toán công trình được xác định như thế nào?

b. Các chi phí bổ sung 

- Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu, dự toán gói thầu thi công xây dựng được bổ sung một hoặc một số khoản mục chi phí khác có liên quan để thực hiện các công việc thuộc phạm vi của gói thầu như: Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng đến và ra khỏi công trường; chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công; chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng; chi phí kho bãi chứa vật liệu; chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường, chi phí lắp đặt, tháo dỡ trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp, một số loại máy, thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự và một số khoản mục chi phí khác có liên quan đến gói thầu.

c. Các chi phí dự phòng 

Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện gói thầu.

Trên đây là chúng tôi đã trình bày khái quát về dự toán gói thầu, xác định dự toán gói thầu thi công xây dựng. Các quy định về việc xác định dự toán từng khoản mục trong dự toán gói thầu xây dựng đối với dự án thực hiện FEED để triển khai hợp đồng EPC, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, chúng tôi sẽ trình bày trong các phần tiếp theo. 

Xem thêm: 

Dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện FEED, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở được xác định ra sao?(P2)

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định về việc phê duyệt, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc phê duyệt, điểu chỉnh dự toán xây dựng công trình

Dự toán gói thầu được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định chung về xác định dự toán gói thầu, xác định dự toán gói thầu đối với một số dự án cụ thể

Dự toán gói thầu xây dựng được thẩm tra, thẩm định, phê duyệt ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về việc thẩm định, thẩm tra, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng

Dự toán gói thầu xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 08/10/2021

Bài viết trình bày về khái niệm, quy định chi tiết về các thành phần chi phí của dự toán gói thầu

Hệ thống định mức xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 08/10/2021

Bài viết trình bày về Thành phần của hệ thống định mức xây dựng, Quy định chi tiết về từng thành phần trong định hệ thống định mức, xây dựng, ban hành định mức xây dựng trong phạm vi cả nước, các định mức dự toán không thuộc hệ thống định mức xây dựng