Dự toán gói thầu được xác định như thế nào?

Khoản 1, Điều 135, Luật Xây dựng năm 2014 quy định dự toán xây dựng là chi phí cần thiết để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu, công việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức, giá xây dựng. 

Cùng với dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng là một trong những nội dung của dự toán xây dựng. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, dự toán gói thầu được xác định như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Điều 17, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về việc xác định dự toán gói thầu như sau: 

1. Các quy định chung về xác định dự toán gói thầu 

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 16, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định dự toán gói thầu xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu được xác định cho từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Từ đó, việc xác định dự toán gói thầu dự trên các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của từng gói thầu phù hợp với thiết kế, phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của gói thầu bao gồm: gói thầu thi công xây dựng, gói thầu mua sắm thiết bị, gói thầu lắp đặt thiết bị, gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng, gói thầu hỗn hợp. 

2. Xác định dự toán gói thầu đối với một số dự án cụ thể 

a. Xác định dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện thiết kế kỹ thuật tổng thuật tổng thể (FEED)

Khoản 11, Điều 2, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định Thiết kế kỹ thuật tổng thể (Front - End Engineering Design), sau đây gọi là thiết kế FEED, là bước thiết kế được lập theo thông lệ quốc tế đối với dự án có thiết kế công nghệ sau khi dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt để cụ thể hóa các yêu cầu về dây chuyền công nghệ, thông số kỹ thuật của các thiết bị, vật liệu sử dụng chủ yếu, giải pháp xây dựng phục vụ lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu theo hợp đồng EPC hoặc theo yêu cầu đặc thù để triển khai bước thiết kế tiếp theo.

Căn cứ tại Điểm g, Khoản 1, Điều 3, Nghị định 37/2015/NĐ-CP, hợp đồng EPC hay còn gọi là hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình  là hợp đồng để thực hiện các công việc từ thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng;

Đối với dự án thực hiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) để triển khai hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình (EPC), dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu xác định trên cơ sở thiết kế FEED.

b. Xác định dự toán gói thầu đối với dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Khoản 41, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014 quy định thiết kế cơ sở là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

Đối với dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng, từng giai đoạn kế hoạch thực hiện dự án thì dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu và thiết kế xây dựng tương ứng. 

Các khoản mục chi phí trong dự toán gói thầu được xác định như các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình, phù hợp với phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng gói thầu.

Xem thêm: Dự toán công trình được xác định như thế nào?

c. Xác định dự toán gói thầu đối với dự án được phê duyệt dự toán xây dựng công trình

Xem thêm: Các quy định về việc phê duyệt, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình là gì?

Đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư tự xác định dự toán gói thầu trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của gói thầu trong dự toán xây dựng công trình được duyệt nếu cần thiết.

Điều 7, Thông tư 11/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về việc xác định dự toán gói thầu trong trường hợp này như sau: 

- Căn cứ dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt, chủ đầu tư tự xác định dự toán gói thầu, cụ thể như sau: 

+ Xác định phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện của gói thầu; 

+ Xác định thành phần, khoản mục chi phí trong dự toán gói thầu theo phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện của gói thầu trên cơ sở dự toán xây dựng công trình được duyệt. 

+ Cập nhật khối lượng, đơn giá, giá các yếu tố chi phí phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình, các chế độ chính sách của nhà nước có liên quan tại thời điểm xác định dự toán gói thầu, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu cụ thể của gói thầu đối với các thành phần, khoản mục chi phí đã được xác định ở trên.

- Chi phí khác có liên quan của gói thầu được xác định theo quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, điểm d khoản 4 Điều 6 Thông tư 11/2021/TT-BXD phù hợp với điều kiện cụ thể, tính chất của gói thầu và dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt. 

- Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu được xác định như chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng công trình quy định tại mục 1 Phụ lục II Thông tư 11/2021/TT-BXD và phải đảm bảo tổng chi phí dự phòng của dự toán các gói thầu không vượt chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt. 

d. Xác định chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu 

Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu được xác định phù hợp với hình thức hợp đồng sử dụng cho gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về khái niệm, nội dung chi tiết của việc thẩm định đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về nội dung chi tiết của việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về Nội dung chi tiết của việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể, chi phí thẩm định, thẩm tra

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày thời điểm, thẩm quyền thực hiện việc thẩm định dự toán xây dựng, Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với từng trường hợp cụ thể

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với từng trường hợp cụ thể

Các quy định về việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình

Các quy định về việc phê duyệt, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc phê duyệt, điểu chỉnh dự toán xây dựng công trình