Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt, điều chỉnh như thế nào?

Tổng mức đầu tư xây dựng là một trong các nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng - là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Vậy cụ thể tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt, điều chỉnh như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Xem thêm: Các quy định về tổng mức đầu tư xây dựng là gì?

1. Phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng 

Điều 8, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 10/2021/NĐ-CP) quy định chi tiết về việc phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng như sau: 

a. Phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng là gì? 

Phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng là một nội dung của quyết định đầu tư xây dựng.

Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt là chi phí tối đa để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

b. Thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng 

Theo phân tích tại mục a, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng là một nội dung của quyết định đầu tư xây dựng. Vì vậy, chủ thể có thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng chính là chủ thể có thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng. 

Điều 60, Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi tại Khoản 17, Điều 1, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng như sau: 

Điều 60. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng

1. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp có sử dụng vốn đầu tư của nhà nước, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Đối với dự án PPP, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

4. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, trừ dự án quy định tại khoản 2 Điều này và đối với dự án sử dụng vốn khác, chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư xây dựng hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.”.

 

Các phân tích chi tiết, cụ thể về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được chúng tôi trình bày trong bài viết Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng?

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng 

Điều 9, Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh gồm phần tổng mức đầu tư không điều chỉnh và phần tổng mức đầu tư điều chỉnh. Các nội dung liên quan đến phần tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh phải được thẩm định.

Tổng mức đầu tư xây dựng chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 61, Luật Xây dựng năm 2014 bao gồm: 

+ Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác;

+ Xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã được chủ đầu tư chứng minh về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại;

+ Khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án;

+ Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

+ Khi điều chỉnh chủ trương dẫn đến phải điều chỉnh dự án. 

Xem thêm: 

Dự án đầu tư xây dựng được điều chỉnh như thế nào?

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định chi tiết về nội dung tổng mức đầu tư xây dựng là gì?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 06/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, các chi phí khác, chi phí dự phòng và nội dung của tổng mức đầu tư xây dựng trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Các quy định về tổng mức đầu tư xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 06/10/2021

Bài viết trình bày khái niệm, nội dung, xác định tổng mức đầu tư xây dựng, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng

Các quy định về việc quản lý đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 06/10/2021

Bài viết trình bày về chủ thẻ quyết định xây dựng công trình khẩn cấp, hình thức và nội dung lệnh xây dựng công trình khẩn cấp , trách nhiệm của người được giao, quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp

Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày cơ sở để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, Các phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng

Các quy định về việc xác định, thẩm định, phê duyệt sơ bộ tổng mức chi phí đầu tư xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày khái niệm và nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, thẩm định, phê duyệt sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng

Dự toán xây dựng công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày khái niệm và Nội dung dự toán xây dựng công trình, dự toán xây dựng một số công trình đặc biệt, các chủ thể điều chỉnh dự toán xây dựng các dự án sử dụng vốn khác