Trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý như thế nào? (P4)

Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014. Tiếp nối phần trước, trong phần này, Luật Hoàng Anh tiếp tục trình bày về các trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý theo quy định tại Điều 60, Luật đất đai năm 2013, Điều 31 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

1. Xử lý đối với các dự án thuê đất thông qua hình thức đấu giá trước ngày 01/07/2014

Căn cứ tại Khoản 12, Điều 31, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, việc xử lý trong trường hợp này được quy định như sau:

a. Đối với các dự án được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm thông qua hình thức đấu giá theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ

Các dự án này được cho thuê đất với chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất là 10 năm thì khi hết chu kỳ ổn định 10 năm, người sử dụng đất được tiếp tục thuê đất với chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất là 10 năm.

b. Đối với các dự án thuê đất trả tiền hàng năm thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thuê quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ

Các dự án này được cho thuê đất với chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất là 05 năm thì khi hết chu kỳ ổn định 05 năm, người sử dụng đất được tiếp tục thuê đất với chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất là 05 năm.

2. Xử lý đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 nhưng sau ngày 01/07/2014 mới nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất

Căn cứ tại Khoản 8, Điều 3, Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ, trong trường hợp này, người sử dụng đất được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định thuê đất hoặc thời điểm được bàn giao đất thực tế.

Bên cạnh đó, người thuê đất phải nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục miễn, giảm trước ngày 01 tháng 01 năm 2017, quá thời hạn này người thuê đất mới nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất thì chỉ được xét miễn tiền thuê đất cho thời gian còn lại (nếu có) tính từ thời điểm nộp hồ sơ theo quy định. 

Trường hợp đã nộp tiền thuê đất trong khoảng thời gian được miễn tiền thuê đất thì được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp của những năm tiếp theo.

Xem thêm: 

Đơn giá thuê đất được xác định như thế nào?

3. Xử lý đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người thuê đất chậm làm thủ tục để được miễn, giảm

Căn cứ quy định tại Khoản 8, Điều 3, Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ, đây là trường hợp người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 mà tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp có ghi cụ thể mức ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất mà mức này đã được xác định đúng quy định của pháp luật về đầu tư; hoặc không ghi cụ thể mức miễn, giảm tiền thuê đất hoặc không thuộc trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư nhưng thuộc đối tượng và đáp ứng đủ các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất nhưng người thuê đất chậm làm thủ tục để được miễn, giảm.

Trong trường hợp này, khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, người sử dụng đất được tiếp tục miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất. Đồng thời, người thuê đất phải nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất trước ngày 01/01/2017, quá thời hạn này người thuê đất mới nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất thì chỉ được xét miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian miễn, giảm tiền thuê đất còn lại (nếu có) tính từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Trong trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian còn lại đến trước ngày 01/01/2017, nay được xử lý lại theo quy định trên thì số tiền đã nộp tương ứng với thời gian không được xét miễn, giảm do chậm làm thủ tục sẽ được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp sau khi hết thời gian được miễn, giảm và được trừ vào các khoản nghĩa vụ tài chính khác phải nộp nếu đã hết thời hạn thuê đất mà vẫn chưa trừ hết.

Xem thêm: 

Trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý như thế nào? (P1)

Trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý như thế nào? (P2)

Trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý như thế nào? (P3)

Luật Hoàng Anh 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Giao đất không thu tiền bao gồm những trường hợp nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 25/06/2021

Bài viết trình bày về những trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất quy định Điều 54, Luật đất đai năm 2013

Trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý như thế nào? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/06/2021

Bài viết trình bày về việc xử lý một số trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được quy định tại Điều 60, Luật đất đai năm 2013, Điều 31 Nghị định 46/2014/NĐ-CP

Trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/06/2021

Bài viết trình bày về việc xử lý một số trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 tại Điều 60, Luật đất đai năm 2013, Điều 31 Nghị định 46/2014/NĐ-CP

Trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được xử lý như thế nào? (P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 26/06/2021

Bài viết trình bày việc xử lý một số trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 được quy định tại Điều 60, Luật đất đai năm 2013, Điều 31 Nghị định 46/2014/NĐ-CP