Việc quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng được quy định như thế nào?(P1)

Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc quản lý chất lượng công việc bảo trình công trình? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định: 

"Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Quản lý chất lượng công trình xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và khai thác, sử dụng công trình nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình."

Từ quy định trên, có thể hiểu quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia bảo trì công trình xây dựng trong quá trình thực hiện các công việc bảo trì nhằm đảm bảo chất lượng của các công việc này. 

Điều 34, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định về việc quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng như sau: 

1. Các hình thức kiểm tra công trình 

Việc kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất được chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện bằng trực quan, bằng các số liệu quan trắc thường xuyên (nếu có) hoặc bằng các thiết bị kiểm tra chuyên dụng khi cần thiết.

2. Trình tự thực hiện công tác bảo dưỡng công trình 

Theo từ điển Luật học, Bảo dưỡng công trình là các hoạt động (theo dõi, chăm sóc, sửa chữa những hư hỏng nhỏ, duy tu thiết bị lắp đặt vào công trình) được tiến hành thường xuyên, định kỳ để duy trì công trình ở trạng thái khai thác, sử dụng bình thường và hạn chế phát sinh các hư hỏng công trình.

Công tác bảo dưỡng công trình được thực hiện từng bước theo quy định tại quy trình bảo trì công trình xây dựng. 

Xem thêm:

Quy trình bảo trì công trình xây dựng được quy định như thế nào?(P1)

Quy trình bảo trì công trình xây dựng được quy định như thế nào?(P2)

Kết quả thực hiện công tác bảo dưỡng công trình phải được ghi chép và lập hồ sơ; chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm xác nhận việc hoàn thành công tác bảo dưỡng và quản lý trong hồ sơ bảo trì công trình xây dựng.

3. Trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trong việc quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng 

Căn cứ tại Khoản 18, Khoản 19, Điều 2, Nghị định 06/2021/NĐ-CP, chủ sở hữu công trình là cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu công trình.

Người quản lý, sử dụng công trình là chủ sở hữu trong trường hợp chủ sở hữu trực tiếp quản lý, sử dụng công trình hoặc là người được chủ sở hữu công trình ủy quyền quản lý, sử dụng công trình trong trường hợp chủ sở hữu không trực tiếp quản lý, sử dụng công trình hoặc là người quản lý, sử dụng công trình theo quy định của pháp luật có liên quan.

02 chủ thể này có trách nhiệm tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác thi công sửa chữa; lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định của pháp luật về quản lý công trình xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ví dụ: Điều 13, Thông tư 37/2018/TT-BGTVT quy định về trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trong việc lập, quản lý, sử dụng hồ sơ trong giai đoạn khai thác, bảo trì công trình đường bộ.

Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thỏa thuận với nhà thầu sửa chữa công trình về quyền và trách nhiệm bảo hành, thời gian bảo hành, mức tiền bảo hành đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng.

Trên đây là các quy định về các hình thức kiểm tra công trình, trình tự thực hiện công tác bảo dưỡng công trình và trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trong việc quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng. Các quy định khác về việc quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong phần sau. 

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các chủ thể có trách nhiệm gì trong việc bảo hành công trình xây dựng?

Hỏi đáp luật Đất đai 04/10/2021

Bài viết về trách nhiệm của các chủ thể trong việc bảo hành công trình xây dựng, Các trường hợp bị từ chối bảo hành công trình xây dựng, việc xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình xây dựng

Công trình xây dựng được bảo trì như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 04/10/2021

Bài viết trình bày về khái niệm bảo trì công trình xây dựng, Các yêu cầu về việc bảo trì công trình xây dựng, Chủ thể có trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng, trình tự thực hiện bảo trì, bảo trì đối với một số công trình

Từ ngày 26/01/2021, danh mục hồ sơ hoàn thành công trình bao gồm những nội dung gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 04/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng

Công trình xây dựng được bảo hành như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 04/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về Chủ thể có trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng, nội dung của việc bảo hành công trình xây dựng và thời hạn bảo hành công trình xây dựng

Công trình xây dựng được bảo hành như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 04/10/2021

Bài viết trình bày về thời hạn bảo hành công trình xây dựng, Mức tiền bảo hành tối thiểu đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công

Công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế thì bị xử lý như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày về xác định thời hạn sử dụng thiết kế theo công trình, trình tự xử lý đối với công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng hết thời hạn sử dụng theo thiết kế, công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp

Công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế thì bị xử lý như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xử lý đối với nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ hết thời hạn sử dụng

Các quy định về việc công trình xây dựng bị dừng khai thác sử dụng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 05/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc dừng khai thác sử dụng công trình xây dựng