Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Các hành vi nào bị nghiêm cấm về an toàn, vệ sinh lao động? (Phần 3)

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:57 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Các hành vi nào bị nghiêm cấm về an toàn, vệ sinh lao động? (Phần 1); Các hành vi nào bị nghiêm cấm về an toàn, vệ sinh lao động? (Phần 2) đã giới thiệu về hai nhóm hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến an toàn vệ sinh lao động: Các hành vi cản trở thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động chung; Các hành vi xâm phạm đến quyền lợi bảo hiểm của người lao động liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động. Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về nhóm hành vi thứ 03 và 04: Không đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị tại nơi làm việc; Cản trở quyền, lợi ích chính đáng về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động.

3. Không đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị tại nơi làm việc

Theo Khoản 3 Điều 12 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, các hành vi không đảm bảo tiêu chuẩn về cơ sở vật chất nơi làm việc dẫn đến mất an toàn, vệ sinh lao động xuất phát bởi người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm phải cung cấp cho người lao động các thiết bị, máy móc, vật tư để thực hiện công việc, nên người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với chất lượng của các loại thiết bị, máy móc, vật tư đó. Trách nhiệm này xuất phát từ thời điểm người sử dụng lao động mua thiết bị, máy móc, đến trong quá trình người lao động sử dụng các thiết bị, máy móc này. Khi mua các thiết bị, vật tư, người sử dụng lao động phải đảm bảo các thiết bị này vừa đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất vừa đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cơ bản hoặc đối với một số trường hợp phải đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động nghiêm ngặt theo quy định của Chính phủ. Trong quá trình người lao động thực hiện công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo an toàn, vệ sinh các thiết bị thông qua các hoạt động kiểm định, sửa chữa thiết bị.

Đặc biệt, đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thì người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau:

- Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đưa các máy, thiết bị vật tư này vào sử dụng

- Lưu giữ đầy đủ hồ sơ kỹ thuật của các thiết bị này

- Lựa chọn các loại thiết bị, máy, vật tư có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và trong thời hạn sử sụng

- Kiểm tra định kỳ và có kết quả kiểm tra định kỳ đối với các loại máy móc này

Nếu sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không được kiểm định hoặc kết quả kiểm định không đạt yêu cầu hoặc không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hết hạn sử dụng, không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường thì người sử dụng lao động sẽ phải chịu phạt tiền hành chính từ 2.000.000 đến 75.000.000 Việt Nam Đồng theo quy định tại Điều 23, Điều 25 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Cản trở quyền, lợi ích chính đáng về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động

Theo Khoản 4 Điều 12 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, các hành vi này bao gồm:

a. Gian lận trong các hoạt động kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động, giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Các hành vi này chủ yếu được thực hiện bởi người sử dụng lao động.

Các hoạt động gian lận như huấn luyện không đủ nội dung hoặc không huấn luyện đúng theo tiêu chuẩn của pháp luật, sử dụng người huấn luyện không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo cơ sở vật chất, không cung cấp kết quả huấn luyện cho người lao động,… là các hành vi vi phạm của người sử dụng lao động. Đối với các vi phạm về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động có thể bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đến 35.000.000 Việt Nam Đồng cùng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khác (theo Điều 24 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

Các hoạt động kiểm định có vi phạm như không báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm định kỹ thuật, không thực hiện đúng quy trình kiểm định, không sử dụng thẩm định viên có khả năng thẩm định, không thực hiện đúng quy trình thẩm định, làm sai, giả kết quả kiểm định… có thể bị xử lý vi phạm hành chính dưới hình thức phạt tiền từ 1.000.000 đến 150.000.000 Việt Nam Đồng và có thể áp dụng thêm các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả (theo Điều 25 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

Các hành vi vi phạm liên quan đến quan trắc môi trường như không báo cáo kết quả hoạt động hàng năm cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, không công bố công khai cho người lao động tại nơi quan trắc môi trường lao động tại nơi quan trắc môi trường, không tiến hành quan trắc môi trường, tạo kết quả quan trắc môi trường sai… có thể bị xử lý vi phạm hành chính dưới hình thức phạt tiền từ 1.000.000 Việt Nam Đồng đến 140.000.000 Việt Nam Đồng (theo Điều 26 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

Các hành vi gian lận trong giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động như gian lận tiền giám định y khoa, thay đổi kết quả giám định y khoa,… đều là các hành vi vi phạm và có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc hình sự trong trường hợp làm giả giám định y khoa để được hưởng các quyền lợi về tiền.

b. Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động, người sử dụng lao động

Các hành vi cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động, người sử dụng lao động tương đối đa dạng, thường do người sử dụng lao động thực hiện, như tạo khó khăn cho người lao động khi nhận sổ bảo hiểm, gây cản trở cho người lao động trong quá trình sử dụng máy móc, thiết bị,…

Trên đây là nhóm hành vi bị nghiêm cấm thứ 03, và 04 về an toàn, vệ sinh lao động: Không đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị tại nơi làm việc; Cản trở quyền, lợi ích chính đáng về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động. Để biết thêm về các hành vi bị nghiêm cấm về an toàn, vệ sinh lao động, xin tham khảo thêm: Các hành vi nào bị nghiêm cấm về an toàn, vệ sinh lao động? (Phần 1); Các hành vi nào bị nghiêm cấm về an toàn, vệ sinh lao động? (Phần 2); Các hành vi nào bị nghiêm cấm về an toàn, vệ sinh lao động? (Phần 4).

Luật Hoàng Anh

 

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư