Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội 479K

Hiện nay, với chính sách khuyến khích phát triển kinh doanh của nhà nước thì việc mở một công ty trở nên rất dễ dàng. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, công ty của bạn có thể có những sự thay đổi nhất định về trụ sở công ty, tên doanh nghiệp, thành viên công ty, vốn điều lệ,...v.v.. Bạn đang muốn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội? GỌI NGAY để được LUẬT SƯ tư vấn MIỄN PHÍ hoặc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Các trường hợp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt).

- Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).

- Thay đổi trụ sở chính của công ty.

- Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty.

- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty.

- Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty).

- Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty.

- Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài.

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.

- Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật).

- Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).

- Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế. Lưu ý: Doanh nghiệp có thể tiến hành một hoặc nhiều nội dung thay đổi nêu trên trong cùng một lần.

Thời gian đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Chat Ngay với Luật Sư để tư vấn về thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp NHANH NHẤT, CHI PHÍ THẤP NHẤT.

Xử phạt vi phạm hành chính do chậm đăng ký thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh?

Khi đã xác định nội dung đăng ký giấy phép kinh doanh cần phải thay đổi, nội bộ doanh nghiệp sẽ bàn bạc và đưa ra quyết định cuối cùng. Sau đó, cần tiến hành thủ tục thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày tính từ thời điểm có thay đổi. Quá thời hạn quy định trên, doanh nghiệp sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể lên đến 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Hồ sơ thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những gì?

Thay đổi tên công ty

Trường hợp đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Thông báo thay đổi tên công ty do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

Xem thêm: Khi đặt tên doanh nghiệp, doanh nghiệp cần có những lưu ý gì?

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

- Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Xem thêm: Địa chỉ công ty như thế nào là hợp lệ

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Xem thêm: Các ngành nghề bị cấm đầu tư, kinh doanh?

Tại sao hồ sơ của bạn không được chấp thuận? Thời hạn thông báo thay đổi sắp hết? Vậy phải làm gì để cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của bạn? ĐỪNG TIẾC một cuộc gọi, một tin nhắn cho LUẬT SƯ để được tư vấn MIỄN PHÍ.

Thay đổi vốn điều lệ

- Thông báo thay đổi vốn điều lệ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

- Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

- Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần).

- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp.

Xem thêm: Quy định về vốn điều lệ của doanh nghiệp

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

- Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Xem thêm: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Vì các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh khá nhiều, nên trong giới hạn bài viết này chúng tôi sẽ chỉ trình bày được một số nội dung phổ biến. Hãy gọi ngay cho LUẬT SƯ để được tư vấn MIỄN PHÍ nhé.

Nộp hồ sơ thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ở đâu?

Thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu? Câu trả lời duy nhất là Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có một Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Doanh nghiệp của bạn có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội? Như vậy, hồ sơ thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội: Khu liên cơ Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội (Số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội

Trường hợp không thể tự soạn hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp, hay không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ quy định pháp luật về đăng ký thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp, bạn hãy Liên Hệ Ngay với Luật Hoàng Anh để được Tư Vấn và Cung Cấp Dịch Vụ - Giá Chỉ từ 479K.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia giải quyết rất nhiều vụ việc lớn nhỏ, sẽ thay mặt bạn thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích của bạn trước pháp luật.

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tư vấn, dịch vụ thành lập công ty/doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc

Luật Sư Doanh nghiệp 18/09/2021

Bạn đang sống và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc? Bạn muốn thành lập công ty để phát triển kinh doanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, thủ tục như thế nào? Đừng lo lắng, đã có Luật Hoàng Anh trợ giúp cho bạn.

Tư vấn, dịch vụ thành lập công ty/doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh

Luật Sư Doanh nghiệp 18/09/2021

Bạn đang sống và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh? Bạn muốn thành lập công ty để phát triển kinh doanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, thủ tục như thế nào? Đừng lo lắng, đã có Luật Hoàng Anh trợ giúp cho bạn.

Tư vấn, dịch vụ thành lập công ty/doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương

Luật Sư Doanh nghiệp 18/09/2021

Bạn đang sống và làm việc tại tỉnh Hải Dương? Bạn muốn thành lập công ty để phát triển kinh doanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, thủ tục như thế nào? Đừng lo lắng, đã có Luật Hoàng Anh trợ giúp cho bạn.

Tư vấn, dịch vụ thành lập công ty/doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng

Luật Sư Doanh nghiệp 18/09/2021

Bạn đang sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng? Bạn muốn thành lập công ty để phát triển kinh doanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, thủ tục như thế nào? Đừng lo lắng, đã có Luật Hoàng Anh trợ giúp cho bạn.

Dịch vụ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Hà Nội

Luật Sư Doanh nghiệp 13/03/2022

Luật Hoàng Anh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn dịch vụ/thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Hà Nội cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài

Dịch vụ khởi kiện dân sự tại thành phố Đà Nẵng

Luật Sư Doanh nghiệp 01/04/2022

Dịch vụ khởi kiện dân sự tại thành phố Đà Nẵng

Dịch vụ khởi kiện dân sự tại tỉnh Gia Lai

Luật Sư Doanh nghiệp 01/04/2022

Dịch vụ khởi kiện dân sự tại tỉnh Gia Lai

Dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên tại huyện Lương Sơn - Hoà Bình

Luật Sư Doanh nghiệp 07/04/2022

Dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên tại huyện Lương Sơn - Hoà Bình