Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Tổng hợp các bài viết về Luật phòng chống tham nhũng 2024

Thứ ba, 23/01/2024, 02:32:51 (GMT+7)

Tổng hợp các bài viết về Luật phòng chống tham nhũng 2024

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Tổng hợp các bài viết về Luật phòng chống tham nhũng 2024

Để đáp ứng nhu cầu thuê dịch vụ luật sư của khách hàng từ các tỉnh thành, Luật Hoàng Anh sẵn sàng cung cấp bảng giá thuê Luật sư để tư vấn pháp luật thường xuyên cho các tổ chức và cá nhân. Bạn muốn thuê luật sư riêng cho mình hoặc cho doanh nghiệp của mình nhưng còn băn khoăn? Hãy tham khảo nội dung bài viết này hoặc GỌI NGAY cho chúng tôi qua số điện thoại: 0908 308 123 để được LUẬT SƯ tư vấn MIỄN PHÍ và cung cấp dịch vụ thuê luật sư riêng UY TÍN - CHẤT LƯỢNG.

 

1. Phạm vi điều chỉnh của Luật phòng chống tham nhũng 2018?

2. Hành vi nào là hành vi tham nhũng?

3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng?

4. Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng?

5. Hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng?

6. Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng?

7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng?

8. Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước?

9. Thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị?

10. Quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị?

11. Hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống tham nhũng?

12. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng?

13. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng?

14. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị?

15. Hình thức công khai về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị?

16. Trách nhiệm xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị?

17. Nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị?

18. Thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị xác minh tài sản, thu nhập?

19. Quy định về tổ xác minh tài sản, thu nhập?

20. Quyền và nghĩa vụ của người được xác minh tài sản, thu nhập

21. Cơ quan nào có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập?

22. Trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch?

23. Họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí?

24. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân về phòng, chống tham nhũng?

25. Trách nhiệm báo cáo, công khai báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng?

26. Trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân?

27. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập?

28. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập?

29. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập?

30. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phòng, chống tham nhũng?

31. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo trong phòng, chống tham nhũng?

32. Trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong phòng, chống tham nhũng?

33. Trách nhiệm của công dân, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong phòng, chống tham nhũng?

34. Xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài nhà nước?

35.  Đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng?

36. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp trong phòng, chống tham nhũng?

37. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong phòng, chống tham nhũng?

38. Trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng?

39. Quy định về bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập?

40. Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước trong việc phát hiện tham nhũng.

41. Công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phát hiện tham nhũng

42. Kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân?

43. Hình thức kiểm tra phát hiện tham nhũng?

44. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm toán?

45. Khen thưởng người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng?

46. Trách nhiệm của người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng

47. Trách nhiệm của người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng

48. Bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng?

49. Thẩm quyền của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước trong thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng?

50. Xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán phát hiện tham nhũng?

51. Trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán?

52. Tiêu chí đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng?

53. Nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị?

54. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước?

55. Những tài sản, thu nhập người có nghĩa vụ kê khai trong cơ quan, tổ chức đơn vị khu vực nhà nước phải kê khai?

56. Quy định về phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước?

57. Tặng quà và nhận quà tặng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

58. Các trường hợp xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị, tổ chức?

59. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt nhằm phòng ngừa tham nhũng?

60. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác

61. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước trong phòng, chống tham nhũng?

62. Phản ánh, báo cáo, tố cáo và xử lý phản ánh, báo cáo, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng?

63. Xử lý hành vi không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập?

64. Trình tự xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước?

65. Nội dung xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước?

66. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước?

67. Quy định về xử lý hành vi tham nhũng?

68. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan nhà nước và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phòng, chống tham nhũng?

69. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị?

70. Theo dõi biến động tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư