Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định ra sao? (P3)

Nếu như trong phần trước chúng tôi đã trình bày các công trình cần phải kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, thẩm quyền quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, nội dung, trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng thì trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về các vấn đề sau: 

Xem thêm: 

Các quy định về việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định ra sao? (P1)

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định ra sao? (P2)

3. Nội dung, trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng

3.2. Nội dung, trình tự kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng 

b. Trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng 

- Trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng 

Căn cứ tại Khoản 5, Điều 24, Nghị định 06/2021/NĐ-CP việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng được thực hiện theo trình tự sau: 

+ Sau khi nhận được thông báo khởi công xây dựng công trình của chủ đầu tư quy định tại Phụ lục V Nghị định 06/2021/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra không quá 03 lần đối với công trình cấp đặc biệt và công trình cấp I, không quá 02 lần đối với các công trình còn lại trong quá trình từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thành công trình, trừ trường hợp công trình có sự cố về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng hoặc trường hợp chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP;

Xem thêm:

Việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng được quy định ra sao?(P1)

Việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng được quy định ra sao?(P2)

+ Căn cứ báo cáo thông tin công trình của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng quyết định thời điểm tổ chức kiểm tra và thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra; tổ chức thực hiện kiểm tra theo nội dung và ra văn bản thông báo kết quả kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình gửi chủ đầu tư; thời hạn ra văn bản không quá 14 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và không quá 7 ngày đối với các công trình còn lại kể từ ngày tổ chức kiểm tra.

- Trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng 

Căn cứ tại Khoản 6, Điều 25, Nghị định 06/2021/NĐ-CP, việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng được thực hiện theo trình tự sau: 

+ Trước 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc trước 10 ngày đối với công trình còn lại so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định tại Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, chủ đầu tư phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định 06/2021/NĐ-CP tới cơ quan chuyên môn về xây dựng;

+ Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng, trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công theo quy định tại mục 3.2.b thì thực hiện kiểm tra theo các nội dung quy định tại mục 3.2.a; ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư theo quy định tại Phụ lục VII Nghị định 06/2021/NĐ-CP hoặc ra văn bản không chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong đó nêu rõ các nội dung còn tồn tại cần được khắc phục. 

Thời hạn ra văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 30 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 20 ngày đối với công trình còn lại kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu;

+ Trong quá trình kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền quy định tại mục 2 được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có) và yêu cầu thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo quy định tại Điều 5 Nghị định 06/2021/NĐ-CP;

Xem thêm:

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được quy định ra sao?(P1)

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được quy định ra sao?(P2)

+ Cơ quan có thẩm quyền được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu.

4. Trách nhiệm của chủ đầu tư đối với các công trình phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng 

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền quy định tại mục 2 không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và trách nhiệm của các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng về chất lượng công trình xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chủ đầu tư, nhà thầu có quyền và nghĩa vụ gì trong việc giám sát thi công xây dựng công trình?

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về quyèn và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc giám sát thi công xây dựng công trình

Các quy định về quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 30/09/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định ra sao? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 03/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định ra sao? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 03/10/2021

Bài viết trình ày các quy định về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, Nội dung, trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được quy định ra sao?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 03/10/2021

Bài viết trình bày về các trường hợp thực hiện thí nghiệm đối chứng, Các trường hợp thực hiện kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình.

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được quy định ra sao?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 03/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung kiểm định xây dựng, Chi phí kiểm định xây dựng, Trình tự thực hiện kiểm định xây dựng