Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Thẩm quyền thanh tra về lao động như thế nào? (Phần 5)

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:01 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Trong các phần trước đó, Luật Hoàng Anh đã giới thiệu về thẩm quyền của thanh tra Chính phủ, thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thanh tra tỉnh về thanh tra lao động, thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về thẩm quyền thanh tra lao động của thanh tra huyện.

5. Thanh tra huyện

5.1. Chức năng, nhiệm vụ của thanh tra huyện liên quan đến lao động

Theo Khoản 1 Điều 26 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, thanh tra huyện là một cơ quan của Ủy ban nhân dân cấp huyện, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành:

- Quản lý Nhà nước về công tác thanh tra

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

- Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

Như vậy, trên thực tế, cơ quan này không có trách nhiệm thanh tra chuyên ngành về lao động mà chỉ có trách nhiệm quản lý chung:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

Theo đó, thanh tra huyện chỉ thực hiện thanh tra liên quan đến lao động trong trường hợp phức tạp và có trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện (trong đó có Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội), khi đó, nội dung của công tác thanh tra có thể liên quan đến lao động và các vi phạm về lao động. Tuy nhiên do cơ quan này không hề có thẩm quyền thanh tra chuyên ngành riêng đối với lao động, nên hoạt động thanh tra chủ yếu không mang tính chuyên ngành cao.

5.2. Cơ cấu tổ chức của thanh tra huyện

Theo Khoản 2 Điều Điều 26 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, thanh tra huyện bao gồm Chánh thanh tra huyện, Phó Chánh thanh tra huyện, thanh tra viên. Trong đó:

- Chánh thanh tra huyện: Là người đứng đầu thanh tra huyện, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm (thống nhất với thanh tra tỉnh), thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong quản lý Ủy ban nhân dân cấp huyện và lãnh đạo thanh tra huyện thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ, trong đó có các nhiệm vụ thanh tra về lao động.

- Phó Chánh thanh tra huyện là chức vụ chỉ sau Chánh thanh tra huyện tại thanh tra huyện, thực hiện nhiệm vụ giúp sức Chánh thanh tra huyện đồng thời thực hiện các công việc theo sự phân công của Chánh thanh tra huyện.

- Thanh tra viên là thành viên của thanh tra huyện, thực hiện công việc, nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh thanh tra huyện và các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt trong công tác thanh tra chuyên ngành.

Xem thêm: 

Thẩm quyền thanh tra về lao động như thế nào? (Phần 1)

Thẩm quyền thanh tra về lao động như thế nào? (Phần 2)

Thẩm quyền thanh tra về lao động như thế nào? (Phần 3)

Thẩm quyền thanh tra về lao động như thế nào? (Phần 4)

Luật Hoàng Anh

 

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư