Tổng hợp các bài viết về luật thư viện

Thứ ba, 23/01/2024, 02:41:00 (GMT+7)

Bài viết này trình bày Tổng hợp các bài viết về luật thư viện

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Để đáp ứng nhu cầu thuê dịch vụ luật sư tại Hà Nội của khách hàng từ các tỉnh thành, Luật Hoàng Anh sẵn sàng cung cấp bảng giá thuê Luật sư để tư vấn pháp luật thường xuyên cho các tổ chức và cá nhân. Bạn muốn thuê luật sư riêng cho mình hoặc cho doanh nghiệp của mình nhưng còn băn khoăn? Hãy tham khảo nội dung bài viết này hoặc GỌI NGAY cho chúng tôi qua số điện thoại: 0908 308 123 để được LUẬT SƯ tư vấn MIỄN PHÍ và cung cấp dịch vụ thuê luật sư riêng UY TÍN - CHẤT LƯỢNG.

 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật thư viện là gì?
 2. Chính sách của Nhà nước về phát triển sự nghiệp thư viện là gì?
 3. Chức năng, nhiệm vụ của thư viện là gì?
 4. Xã hội hóa trong hoạt động thư viện là gì?
 5. Tiêu chí xác định thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu
 6. Tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện là gì?
 7. Danh mục Tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện là gì?
 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện là gì?
 9. Tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt là gì?
 10. Sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học của thư viện công lập là gì?
 11. Có bao nhiêu loại thư viện theo quy định?
 12. Chức năng và nhiệm vụ của thư viện Quốc gia Việt Nam là gì?
 13. Thư viện công cộng là gì?
 14. Thư viện chuyên ngành là gì?
 15. Thư viện lực lượng vũ trang nhân dân là gì?
 16. Thư viện đại học là gì?
 17. Thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác được quy định như thế nào?
 18. Điều kiện thành lập thư viện chuyên ngành là gì?
 19. Điều kiện thành lập thư viện đại học là gì?
 20. Điều kiện thành lập thư viện công cộng cấp huyện là gì?
 21. Thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng là gì?
 22. Điều kiện thành lập thư viện là gì?
 23. Điều kiện thành lập thư viện công cộng cấp tỉnh là gì?
 24. Điều kiện thành lập thư viện công cộng cấp xã là gì?
 25. Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam là gì?
 26. Điều kiện thành lập thư viện tự nhiên có phục vụ cộng đồng là gì?
 27. Thành lập thư viện ngoài công lập như thế nào?
 28. Đình chỉ, chấm dứt hoạt động thư viện được quy định như thế nào?
 29. Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể thư viện được quy định như thế nào?
 30. Điều kiện thành lập thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam là gì?
 31. Trình tự thủ tục đình chỉ hoạt động thư viện như thế nào?
 32. Điều kiện thành lập thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông là gì?
 33. Điều kiện thành lập thư viện cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục là gì?
 34. Điều kiện thành lập thư viện cộng đồng là gì?
 35. Thành lập thư viện công lập như thế nào?
 36. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động thư viện được quy định như thế nào?
 37. Thông báo việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện như thế nào?
 38. Xử lý tài nguyên thông tin sau thanh lọc như thế nào?
 39. Tiêu chí lựa chọn tài nguyên thông tin để thanh lọc là gì?
 40. Nguyên tắc liên thông thư viện là gì?
 41. Xây dựng tài nguyên thông tin thư viện như thế nào?
 42. Nguyên tắc hoạt động thư viện là gì?
 43. Trình tự thanh lọc tài nguyên thông tin như thế nào?
 44. Thanh lọc tài nguyên thông tin thư viện là gì?
 45. Xử lý tài nguyên thông tin và tổ chức hệ thống tra cứu thông tin như thế nào?
 46. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động bảo quản tài nguyên thông tin trong thư viện là gì?
 47. Thực hiện bảo quản tài nguyên thông tin như thế nào?
 48. Bảo quản dự phòng đối với tài liệu số, tài liệu nghe, nhìn, tài liệu vi dạng, tài liệu đặc biệt cho người khuyết tật và các dạng khác như thế nào?
 49. Bảo quản dự phòng đối với tài nguyên thông tin là tài liệu in, tài liệu viết tay trên giấy như thế nào?
 50. Chuyển dạng tài nguyên thông tin là gì?
 51. Kho, trang thiết bị và dụng cụ bảo quản tài nguyên thông tin thư viện là gì?
 52. Nguyên tắc trong hoạt động bảo quản tài nguyên thông tin là gì?
 53. Những yêu cầu cơ bản trong bảo quản phục chế là gì?
 54. Phục chế tài nguyên thông tin là tài liệu in, tài liệu viết tay trên giấy như thế nào?
 55. Tạo lập, cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện như thế nào?
 56. Liên thông thư viện là gì?
 57. Tạo lập, cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện là gì?
 58. Cơ chế liên thông thư viện là gì?
 59. Hợp tác trong thu thập, bổ sung và sử dụng tài nguyên thông tin là gì?
 60. Chia sẻ kết quả xử lý chuyên môn, nghiệp vụ, biên mục và sản phẩm thông tin thư viện như thế nào?
 61. Liên kết triển khai dịch vụ thư viện là gì?
 62. Truyền thông thư viện là gì?
 63. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện và cơ quan quản lý nhà nước về thư viện đánh giá như thế nào?
 64. Hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động thư viện mới nhất
 65. Hợp tác quốc tế về thư viện là gì?
 66. Phối hợp giữa thư viện với cơ quan tổ chức như thế nào?
 67. Nguồn tài chính của thư viện là gì?
 68. Đánh giá hoạt động thư viện như thế nào?
 69. Hiện đại hóa thư viện là gì?
 70. Phát triển thư viện số như thế nào?
 71. Phát triển văn hóa đọc như thế nào?
 72. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện là gì?
 73. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng thư viện là gì?
 74. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý thư viện là gì?
 75. Trách nhiệm của thư viện là gì?
 76. Trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện của Bộ, cơ quan ngang Bộ là gì?
 77. Trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện của Chính phủ là gì?
 78. Quyền của thư viện là gì?
 79. Quyền và nghĩa vụ của người làm công tác thư viện là gì?
 80. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thư viện là gì?
 81. Trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện của Ủy ban nhân dân các cấp là gì?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư