Tổng hợp bài viết về Luật Điện lực

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:17 (GMT+7)

Tổng hợp bài viết về Luật Điện lực

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Tổng hợp bài viết về Luật Điện lực

 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Điện lực là gì?
 2. Chính sách phát triển điện lực là gì? (Phần 1)
 3. Chính sách phát triển điện lực là gì? (Phần 2)
 4. Hợp tác quốc tế tế trong hoạt động điện lực như thế nào?
 5. Các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện là gì?
 6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về điện lực như thế nào?
 7. Quy hoạch phát triển điện lực là gì?
 8. Trình tự, thủ tục lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đối với Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV như thế nào?
 9. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đối với Hợp phần Quy hoạch phát triển điện lực hệ thống điện 110kV
 10. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh bao gồm những nội dung nào?
 11. Trình tự, thủ tục lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia như thế nào?
 12. Nội dung Quy hoạch phát triển điện lực là gì?
 13. Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia như thế nào?
 14. Nguyên tắc chung trong Quy hoạch phát triển điện lực là gì? (Phần 2)
 15. Nguyên tắc chung trong Quy hoạch phát triển điện lực là gì? (Phần 1)
 16. Lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực là gì?
 17. Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đối với Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV như thế nào?
 18. Trình tự, thủ tục lập và phê duyệt đề cương cho điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo chu kỳ 5 năm như thế nào?
 19. Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đối với Hợp phần Quy hoạch phát triển lưới điện và hạ áp sau các trạm 110kV như thế nào?
 20. Trình tự, thủ tục lập và phê duyệt đề cương cho điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia không theo chu kỳ như thế nào?
 21. Nguyên tắc xác định chi phí lập, thẩm định và quản lý quy hoạch phát triển điện lực tỉnh là gì?
 22. Chi phí lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được xác định như thế nào?
 23. Hệ số điều chỉnh mức chi phí Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh là gì?
 24. Đầu tư phát triển điện lực như thế nào?
 25. Trách nhiệm tham gia thị trường điện lực của đơn vị phát điện là gì?
 26. Hoạt động, điều hành giao dịch trên thị trường điện lực được thực hiện như thế nào?
 27. Đối tượng tham gia thị trường điện lực là ai?
 28. Điều kiện hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh là gì?
 29. Nguyên tắc hoạt động thị trường bán lẻ điện cạnh tranh là gì?
 30. Nguyên tắc hoạt động thị trường phát điện cạnh tranh là gì?
 31. Các điều kiện để hình thành thị trường buôn bán điện cạnh tranh là gì?
 32. Tiết kiệm trong phát điện, truyền tải, phân phối và sử dụng điện như thế nào?
 33. Chính sách và biện pháp khuyến khích, thúc đẩy tiết kiệm điện là gì?
 34. Sử dụng đất cho các công trình điện lực như thế nào?
 35. Trách nhiệm tham gia thị trường đối với đơn vị mua buôn điện là gì?
 36. Hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện gồm những gì?
 37. Thủ tục đăng ký tham gia thị trường điện mới nhất
 38. Chấm dứt tham gia thị trường điện khi nào?
 39. Không đăng ký tham gia thị trường điện có bị xử phạt không?
 40. Hợp đồng mua bán điện có thời hạn là gì?
 41. Đo đếm điện như thế nào?
 42. Tiền điện được thanh toán như thế nào?
 43. Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo đếm điện như thế nào?
 44. Bảo đảm chất lượng điện năng là gì?
 45. Khi nào phải ngừng, giảm mức cung cấp điện?
 46. Căn cứ lập và điều chỉnh giá điện là gì?
 47. Giấy phép hoạt động điện lực là gì?
 48. Nguyên tắc cấp giấy phép hoạt động điện lực là gì?
 49. Trường hợp nào được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực?
 50. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực là gì?
 51. Đối tượng và điều kiện cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực là gì?
 52. Giá điện và các loại phí hiện nay được quy định như thế nào?
 53. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị phát điện là gì?
 54. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị truyền tải điện là gì?
 55. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị phân phối điện là gì?
 56. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia là gì?
 57. Mua bán điện với nước ngoài như thế nào?
 58. Chính sách giá điện là gì?
 59. Bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm như thế nào?
 60. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gồm những gì?
 61. Ai có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực?
 62. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực là gì?
 63. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực là gì?
 64. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép trong lĩnh vực phát điện là gì?
 65. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện là gì?
 66. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trực tuyến
 67. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến
 68. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực là gì?
 69. Khi nào bị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực?
 70. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép trong lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện là gì?
 71. An toàn trong sử dụng điện cho sản xuất là gì?
 72. An toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt, dịch vụ là gì?
 73. Sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp khi nào?
 74. Xử lý sự cố điện như thế nào?
 75. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị bán lẻ điện là gì?
 76. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực là gì?
 77. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị bán buôn điện là gì?
 78. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện là gì?
 79. Trách nhiệm bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện là gì?
 80. Trách nhiệm phối hợp thực hiện khi xây dựng, cải tạo, kết thúc sử dụng công trình điện lực và các công trình khác là gì?
 81. Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp là gì?
 82. Bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không như thế nào?
 83. Đầu tư phát triển điện nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo là gì?
 84. Thanh toán tiền điện thủy nông như thế nào?
 85. Chính sách phát triển điện nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo là gì?
 86. Giá bán điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo được quy định như thế nào?
 87. Bậc an toàn điện là gì?
 88. Thủ tục cấp thẻ an toàn điện như thế nào?
 89. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện là gì?
 90. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện lớn là gì?
 91. Bảo vệ an toàn trạm điện là gì?
 92. An toàn trong phát điện là gì?
 93. An toàn trong truyền tải điện, phân phối điện là gì?
 94. An toàn trong đấu nối vào hệ thống điện quốc gia là gì?
 95.  

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư