Tổng hợp các bài viết về Luật nuôi con nuôi.

Tổng hợp các bài viết về Luật nuôi con nuôi.

1. Phạm vi điều chỉnh của Luật nuôi con nuôi 2010 là gì?

2. Bảo hộ quyền nuôi con nuôi và quyền được nhận làm con nuôi được quy định như thế nào?

3. Mục đích nuôi con nuôi là gì?

4. Khuyến khích hỗ trợ nhân đạo cho việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quy định như thế nào?

5. Pháp luật quy định như thế nào về nguyên tắc giải quyết nuôi con nuôi?

6. Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế trong việc nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

7. Người được nhận làm con nuôi là ai ?

8. Bảo đảm quyền được biết về nguồn gốc trong việc nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

9. Thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

10. Người nhận con nuôi phải đảm bảo những điều kiện gì? (Phần 1)

11. Người nhận con nuôi phải đảm bảo những điều kiện gì? (Phần 2)

12. Pháp luật quy định như thế nào về đăng ký nhu cầu nhận con nuôi?

13. Nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

14. Hồ sơ của người nhận con nuôi gồm có gì?

15. Kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của những người liên quan được quy định như thế nào?

16. Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước gồm có gì?

17. Thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

18. Trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em được quy định như thế nào?

19. Những hành vi nào bị cấm trong việc nuôi con nuôi?

20. Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài được quy định như thế nào?

21. Thông báo tình hình phát triển của con nuôi và theo dõi việc nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

22. Đăng kí việc nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

23. Căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

24. Việc nuôi con nuôi để lại hệ quả gì?

25. Sự đồng ý cho làm con nuôi được quy định như thế nào?

26. Tổ chức, cá nhân nào có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi?

27. Việc chấm dứt nuôi con nuôi để lại hệ quả gì?

28. Pháp luật quy định những trường hợp nào là nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài?

29. Người nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài phải đảm bảo điều kiện gì?

30. Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài gồm những gì?

31. Hồ sơ của người nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài gồm những gì?

32. Trách nhiệm kiểm tra, xác minh hồ sơ và xác nhận trẻ em có đủ điều kiện được cho làm con nuôi có yếu tố nước ngoài được quy định như thế nào?

33. Vấn đề hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu được quy định như thế nào?

34. Chứng nhận việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được quy định như thế nào?

35. Căn cứ để giới thiệu trẻ em làm con nuôi có yếu tố nước ngoài được quy định như thế nào?

36. Việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi được thực hiện như thế nào? ( Phần 1)

37. Việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi được thực hiện như thế nào? ( Phần 2)

38. Nuôi con nuôi ở khu vực biên giới được quy định như thế nào?

39. Thông báo tình hình phát triển của con nuôi có yếu tố nước ngoài quy định như thế nào?

40. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

41. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

42. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp về nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

43. Việc công dân Việt Nam ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi được thực hiện như thế nào?

44. Quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài và việc tổ chức giao nhận con nuôi được quy định như thế nào?

45. Trình tự giới thiệu trẻ em làm con nuôi có yếu tố nước ngoài được quy định như thế nào?

46. Tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

47. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp về nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

48. Trách nhiệm kiểm tra và chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài được quy định như thế nào?

49.  Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao về nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

50. Trách nhiệm của Bộ Công an về nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm của Quỹ Bảo trợ trẻ em đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em được quy định như thế nào?

Trẻ em 05/12/2021

Trách nhiệm của Quỹ Bảo trợ trẻ em đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em

Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của gia đình, cá nhân, cơ sở giáo dục đối với việc bảo đảm cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục?

Trẻ em 05/12/2021

Trách nhiệm của gia đình, cá nhân, cơ sở giáo dục đối với việc bảo đảm cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục.

Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của gia đình, cá nhân, cơ sở giáo dục bảo đảm quyền học tập, phát triển năng khiếu, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của trẻ em?

Trẻ em 05/12/2021

Trách nhiệm của gia đình, cá nhân, cơ sở giáo dục bảo đảm quyền học tập, phát triển năng khiếu, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của trẻ em.

Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của gia đình, cá nhân, cơ sở giáo dục đối với việc quản lý trẻ em và giáo dục để trẻ em thực hiện được quyền và bổn phận của trẻ em?

Trẻ em 05/12/2021

Trách nhiệm của gia đình, cá nhân, cơ sở giáo dục đối với việc quản lý trẻ em và giáo dục để trẻ em thực hiện được quyền và bổn phận của trẻ em

Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của gia đình, cá nhân, cơ sở giáo dục đối với việc bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự, bí mật đời sống riêng tư của trẻ em?

Trẻ em 05/12/2021

Trách nhiệm của gia đình, cá nhân, cơ sở giáo dục đối với việc bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự, bí mật đời sống riêng tư của trẻ em

Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của gia đình, cá nhân, cơ sở giáo dục đối với việc khai sinh cho trẻ em?

Trẻ em 05/12/2021

Trách nhiệm của gia đình, cá nhân, cơ sở giáo dục đối với việc khai sinh cho trẻ em

Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của gia đình, cá nhân, cơ sở giáo dục đối với việc bảo đảm cho trẻ em được sống với cha, mẹ?

Trẻ em 05/12/2021

Trách nhiệm của gia đình, cá nhân, cơ sở giáo dục đối với việc bảo đảm cho trẻ em được sống với cha, mẹ.

Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của gia đình, cá nhân, cơ sở giáo dục đối với việc bảo đảm quyền dân sự của trẻ em?

Trẻ em 05/12/2021

Trách nhiệm của gia đình, cá nhân, cơ sở giáo dục đối với việc bảo đảm quyền dân sự của trẻ em.