Tổng hợp các bài viết về Luật Giáo dục năm 2019

1. Phạm vi điều chỉnh của Luật Giáo dục năm 2019 là gì?

2. Mục tiêu, tính chất, nguyên lý và phát triển giáo dục là gì?

3. Hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục là gì?

4. Quy định về tiêu chuẩn đầu vào, thời gian học tập và cơ hội học tập tiếp theo của các cấp học và trình độ đào tạo là gì?

5. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục và chương trình giáo dục được quy định như thế nào? 

6. Quy định như thế nào về hướng nghiệp và phân luồng giáo dục phổ thông trong giai đoạn 2018 – 2025? 

7. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông là gì?

8. Quy định về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục là gì?

9. Ngôn ngữ, chữ viết dùng trong các cơ sở giáo dục được quy định như thế nào?

10. Quy định về việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục là gì?

11. Liên thông trong giáo dục là gì?

12. Điều kiện tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học là gì?

13. Tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học quy định như thế nào?

14. Chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo liên thông trình độ đại học quy định như thế nào?

15. Điều kiện tổ chức đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp là gì?

16. Tuyển sinh đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

17. Điều kiện tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số ở các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên là gì?

18. Mức học phí, quản lý và sử dụng học phí cho việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài tại các cơ sở giáo dục được quy định như thế nào?

19. Quy định về người dạy, người học và chương trình dạy, học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục là gì?

20. Quy định như thế nào về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục?

21. Quy định về kiểm tra, thi, đánh giá, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ tại các cơ sở giáo dục dạy, học bằng tiếng nước ngoài là gì? 

22. Quy trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học được quy định như thế nào?

23. Quy định về cấp chứng chỉ đối với người học tiếng dân tộc thiểu số là gì?

24. Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số như thế nào?

25. Quy định về chế độ chính sách trong tổ chức dạy và học tiếng dân tộc tộc thiểu số là gì?

26. Tổ chức kiểm tra đối người học học chương trình tiếng dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

27, Xử lý vi phạm trong quá trình tổ chức dạy và học tiếng dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

28. Chính sách mới nhất về giáo dục đối với người khuyết tật là gì?

29. Giáo dục đối với người khuyết tật quy định như thế nào?

30. Chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật là gì? 

31. Phương thức giáo dục người khuyết tật là gì?

32. Trình tự, thủ tục và phương thức chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập là gì?

33. Quy định như thế nào về cấm lợi dụng hoạt động giáo dục?

34. Quy định về vị trí, vai trò, mục tiêu, yêu cầu về nội dung và phương pháp của giáo dục mầm non là gì?

35. Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục hiện hành?

36. Chính sách hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn đối với giáo viên mầm non dân lập, tư thục là gì?

37. Chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp là gì?

38. Chính sách đối với giáo viên mầm non dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số là gì?

39. Trách nhiệm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non là gì?

40. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục là gì?

41. Quy trình lựa chọn đồ chơi, học liệu sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non là gì?

42. Nguyên tắc lựa chọn đồ chơi và yêu cầu đối với đồ chơi được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non là gì? 

43. Điều kiện để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục là gì?

44. Điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục là gì?

45. Quy định giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ là gì?

46. Quy trình thẩm định chương trình và chương trình làm việc của Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục mầm non là gì?

47. Nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục mầm non là gì?

48. Quy định về các loại hình và tên trường, biển tên của trường mầm non là gì?

49. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được quy định như thế nào?

50. Nguyên tắc biên soạn, tiêu chuẩn và quy trình biên soạn chương trình giáo dục mầm non là gì?

51. Vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non là gì?

52. Đình chỉ hoạt động giáo dục trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong trường hợp nào?

53. Hội đồng trường của trường mầm non gồm những ai?

54. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của hội đồng trường trường mầm non là gì?

55. Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập là gì?

56. Trình tự, thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập là gì?

57. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định như thế nào?

58. Đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định như thế nào?

59. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định là gì?

60. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường mầm non là gì?

61. Nhiệm vụ, quyền hạn và hành vi, ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên trong trường mầm non được quy định như thế nào?

62. Quyền và nhiệm vụ của trẻ em học tại cơ sở giáo dục mầm non là gì? 

63. Cấp học và độ tuổi, mục tiêu của giáo dục phổ thông được quy định là gì? 

64. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông được quy định là gì? 

65. Chương trình giáo dục phổ thông cần bảo đảm những yêu cầu nào? 

66. Quy trình lựa chọn sách giáo khoa như thế nào? 

67. Sách giáo khoa giáo dục phổ thông được quy định như thế nào? 

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hoạt động thanh tra, kiểm tra trong cơ sở giáo dục đại học được quy định là gì?

Giáo dục 31/12/2021

Hoạt động thanh tra, kiểm tra trong cơ sở giáo dục đại học được quy định là gì?

Vị trí, chức năng, tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định là gì?

Giáo dục 31/12/2021

Vị trí, chức năng, tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định là gì?

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Giáo dục 05/01/2022

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Phạm vi điều chỉnh của Luật Giáo dục năm 2019 là gì?

Giáo dục 05/01/2022

Phạm vi điều chỉnh của Luật Giáo dục năm 2019 là gì?

Mục tiêu, tính chất, nguyên lý và phát triển giáo dục là gì?

Giáo dục 05/01/2022

Mục tiêu, tính chất, nguyên lý và phát triển giáo dục là gì?

Hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục là gì?

Giáo dục 05/01/2022

Hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục là gì?

Quy định về tiêu chuẩn đầu vào, thời gian học tập và cơ hội học tập tiếp theo của các cấp học và trình độ đào tạo là gì?

Giáo dục 05/01/2022

Quy định về tiêu chuẩn đầu vào, thời gian học tập và cơ hội học tập tiếp theo của các cấp học và trình độ đào tạo là gì?

Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục và chương trình giáo dục được quy định như thế nào?

Giáo dục 05/01/2022

Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục và chương trình giáo dục được quy định như thế nào?