Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Tổng hợp các bài viết về Luật Thi hành án hình sự 2024

Thứ ba, 23/01/2024, 02:33:38 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về Tổng hợp các bài viết về Luật Thi hành án hình sự 2024

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Tổng hợp các bài viết về Luật Thi hành án hình sự 2024

Để đáp ứng nhu cầu thuê dịch vụ luật sư của khách hàng từ các tỉnh thành, Luật Hoàng Anh sẵn sàng cung cấp bảng giá thuê Luật sư để tư vấn pháp luật thường xuyên cho các tổ chức và cá nhân. Bạn muốn thuê luật sư riêng cho mình hoặc cho doanh nghiệp của mình nhưng còn băn khoăn? Hãy tham khảo nội dung bài viết này hoặc GỌI NGAY cho chúng tôi qua số điện thoại: 0908 308 123 để được LUẬT SƯ tư vấn MIỄN PHÍ và cung cấp dịch vụ thuê luật sư riêng UY TÍN - CHẤT LƯỢNG.

 

 1. Thi hành án hình sự là gì
 2. Nguyên tắc thi hành án hình sự
 3. Hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự
 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an
 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng
 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu
 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh
 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện
 9. Trại giam là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của trại giam
 10. Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự
 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của trại tạm giam trong thi hành án hình sự
 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong thi hành án hình sự
 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị quân đội trong thi hành án hình sự
 14. Quyết định thi hành án phạt tù
 15. Thi hành quyết định thi hành án phạt tù
 16. Thủ tục hoãn chấp hành án phạt tù
 17. Hồ sơ đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án phạt tù
 18. Tiếp nhận người chấp hành án phạt tù
 19. Hồ sơ phạm nhân
 20. Quyền và nghĩa vụ của phạm nhân
 21. Chế độ học tập, học nghề của phạm nhân
 22. Chế độ lao động của phạm nhân
 23. Điều kiện, tiêu chuẩn xếp loại chấp hành án phạt tù (phần 1)
 24. Điều kiện, tiêu chuẩn xếp loại chấp hành án phạt tù (phần 2)
 25. Sử dụng kết quả lao động của phạm nhân
 26. Tổ chức lao động cho phạm nhân
 27. Định kỳ xếp loại chấp hành án phán tù
 28. Thủ tục đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
 29. Thi hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
 30. Thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù
 31. Thủ tục miễn chấp hành án phạt tù
 32. Thực hiện trích xuất phạm nhân
 33. Khen thưởng đối với phạm nhân
 34. Xử lý phạm nhân vi phạm
 35. Chế độ ăn, ở đối với phạm nhân
 36. Chế độ mặc và tư trang của phạm nhân
 37. Chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của phạm nhân
 38. Tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân
 39. Trả tự do cho phạm nhân
 40. Chế độ chăm sóc ý tế đối với phạm nhân
 41. Chế độ gặp, nhận quà của phạm nhân
 42. Thời điểm xét tha tù trước thời hạn có điều kiện
 43. Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện
 44. Thủ tục giải quyết trường hợp phạm nhân chết
 45. Hồ sơ quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
 46. Nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
 47. Thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện
 48. Rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
 49. Thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
 50. Xử lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính
 51. Quy định về việc kiểm điểm, vắng mặt tại nơi cư trú của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
 52. Trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc
 53. Hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện
 54. Chế độ ăn mặc, chăm sóc y tế, sinh hoạt văn hóa của phạm nhân dưới 18 tuổi
 55. Chế độ gặp, liên lạc điện thoại với thân nhân của phạm nhân dưới 18 tuổi
 56. Chế độ quản lý, giáo dục, học văn hóa, học nghề, lao động với phạm nhân dưới 18 tuổi
 57. Thành lập Hội đồng thi hành án tử hình
 58. Hình thức và trình tự thi hành án tử hình
 59. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi hành án tử hình
 60. Hồ sơ thi hành án tử hình
 61. Hoãn thi hành án tử hình
 62. Quy định về việc giải quyết nhận tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình
 63. Quyết định thi hành án treo được quy định như thế nào?
 64. Thi hành quyết định thi hành án treo
 65. Nhiệm vu, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội giám sát người được hưởng án treo
 66. Nghĩa vụ của người được hưởng án treo
 67. Rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo
 68. Thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo
 69. Việc lao động, học tập của người được hưởng án treo
 70. Kiểm điểm đối với người được hưởng án treo
 71. Xử lý vi phạm đối với người được hưởng án treo
 72. Giải quyết việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được hưởng án treo
 73. Một số quy định về trách nhiệm phối hợp, giám sát, kiểm sát, phổ biến, giáo dục và hợp tác quốc tế về thi hành án hình sự
 74. Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ
 75. Giải quyết việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ
 76. Quyết định thi hành án phạt cải tạo không giảm giữ
 77. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ
 78. Thi hành án phạt cảnh cáo
 79. Thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ
 80. Việc lao động, học tập của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ
 81. Giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ
 82. Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ
 83. Thủ tục miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ
 84. Xử lý vi phạm đối với người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ
 85. Thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú
 86. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án về cư trú
 87. Thi hành án phạt quản chế
 88. Quyền, nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế
 89. Miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại
 90. Quyết định, thông báo và hồ sơ thi hành án phạt trục xuất
 91. Lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh khi chấp hành án phạt trục xuất
 92. Thủ tục miễn chấp hành án phạt quản chế còn lại
 93. Thực hiện buộc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với người chấp hành án phạt trục xuất
 94. Những quyền công dân bị tước khi thi hành án phạt tước một số quyền công dân
 95. Thủ tục thi hành án tước một số quyền công dân
 96. Quy định chung về thi hành biện pháp tư pháp
 97. Trách nhiệm thi hành quyết định cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
 98. Thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
 99. Thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh
 100. Đưa người vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh
 101. Tổ chức điều trị cho người bị bắt buộc chữa bệnh
 102. Đình chỉ thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh
 103. Thủ tục thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng
 104. Thực hiện lệnh trích xuất học sinh tại trường giáo dưỡng
 105. Hoãn, tạm đình chỉ thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng
 106. Chế độ quản lý học sinh trong trường giáo dưỡng
 107. Chế độ học văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, học nghề, lao động trong trường giáo dưỡng
 108. Chế độ chăm sóc y tế đối với học sinh trường giáo dưỡng
 109. Chế độ ăn, mặc của học sinh tại trường giáo dưỡng
 110. Quy định của pháp luật về một số chế độ đối với học sinh trường giáo dưỡng
 111. Khen thưởng, xử lý đối với học sinh trong trường giáo dưỡng
 112. Chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng
 113. Thủ tục thi hành án của cơ quan thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại
 114. Cơ quan được giao nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại
 115. Thủ tục cho học sinh ra trường
 116. Quyết định thi hành án đối với pháp nhân thương mại
 117. Pháp nhân thương mại chấp hành án thực hiện các thủ tục nào?
 118. Quy định về cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại chấp hành án
 119. Hồ sơ thi hành án đối với pháp nhân thương mại
 120. Cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp
 121. Chuyển giao nghĩa vụ trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại
 122. Cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
 123. Quyền và nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án
 124. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại chấp hành án
 125. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong thi hành án hình sự
 126. Trách nhiệm thực hiện yêu cầu, quyết định, kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát về thi hành án hình sự
 127. Kiểm sát việc khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự
 128. Quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự
 129. Quyền và nghĩa vụ của các bên khiếu nại trong thi hành án hình sự
 130. Một số quy định về giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự
 131. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự
 132. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân
 133. Bảo đảm điều kiện cho hoạt động thi hành án hình sự
 134. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu trong thi hành án hình sự
 135. Trình tự, thủ tục khiếu nại lần hai trong thi hành án hình sự
 136. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo
 137. Thủ tục thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự
 138. Chế độ liên lạc của phạm nhân
 139. Cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự
 140. Giải quyết trường hợp phạm nhân bỏ trốn
 141. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo trong thi hành án hình sự
 142. Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong thi hành án hình sự
 143. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ trong thi hành án hình sự
 144.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án hình sự
 145. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thi hành án hình sự
 146. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án hình sự

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư